La Factura Electrònica

 • 28/11/2022
 • gestiobcn.com
 • 0

 

El mes de setembre passat es va publicar al BOE l’obligació, per a tots els empresaris i professionals, d’expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals.

El seu ús que ja és obligat a les operacions amb les administracions públiques, s’estén la obligatorietat a totes les relacions comercials entre empreses i professionals.

Aquesta obligació es regula a la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses.

Una factura electrònica té els mateixos efectes legals que una factura en paper, però s’expedeix i es rep en format electrònic per mitjans telemàtics.

L’obligació d’usar la facturació electrònica entre empresaris i professionals tindrà efectes:

 • Per als empresaris i professionals la facturació anual dels quals sigui superior a vuit milions d’euros, a l’any d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari. Aquest desenvolupament reglamentari, segons la disposició final setena, haurà de produir-se en el termini de sis mesos a comptar de la publicació al BOE (que es va produir el dia 29 de setembre de 2022).
 • Per a la resta dels empresaris, al cap de dos anys d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari.

Amb aquesta norma es busca:

 1. Digitalitzar les relacions empresarials
 2. Reduir costos de transacció del trànsit mercantil
 3. Facilitar l’accés a la informació sobre els terminis de pagament entre empreses
 4. Es pretén que sigui una mesura clau per poder aturar de manera eficaç la morositat en les operacions comercials

S’estableixen les regles bàsiques següents:

 • El destinatari i l’emissor de les factures electròniques han de proporcionar informació sobre els estats de la factura.
 • Els destinataris poden sol·licitar còpia de la factura electrònica durant un termini de quatre anys des de la seva emissió, sense incórrer en costos addicionals.
 • El receptor de la factura no podrà obligar l’emissor a fer servir una solució, plataforma o proveïdor de serveis de facturació electrònica predeterminat.
 • Les solucions tecnològiques i les plataformes ofertes per empreses proveïdores de serveis de facturació electrònica als empresaris i professionals han de garantir la seva interconnexió i interoperabilitat gratuïtes.

Per garantir l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut d’una factura electrònica, aquesta s’ha de signar mitjançant signatura electrònica, sigui quin sigui el format, utilitzant un certificat electrònic reconegut.

La facturació electrònica és una oportunitat per a la digitalització i que tota la informació de la facturació, tant d’emissió com de recepció estaran al sistema de l’AEAT i podrà ser fàcilment verificable, cosa que portarà a una disminució dels errors considerable.

                                                                          Assessoria a Barcelona

                                                               SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

This site is registered on wpml.org as a development site.