• 21/02/2018
  • gestiobcn.com
  • 0

Cada vegada són més les ocasions en que es necessita emetre una factura electrònica i, sens dubte, és el model de factura que predominarà en breu.

El seu ús ja és obligat en les operacions amb les administracions públiques.

Una factura electrònica té els mateixos efectes legals que una factura en paper, només que s'expedeix i rep en format electrònic per mitjans telemàtics.

Els requisits que ha de complir la factura electrònica són els mateixos que la factura en paper, però a més està condicionada al consentiment del seu destinatari.

 

Les factures electròniques són documents electrònics que es transmeten per Internet i el seu format pot ser de dos tipus:

  1. Les factures en format estructurat contenen dades i poden ser generades automàticament pels sistemes informàtics de facturació. Per exemple Facturae, EDIFACT, etc.
  2. Les factures en format no estructurat consisteixen essencialment en una imatge, el que implica que el seu processament per poder ser introduïdes en els sistemes informàtics del receptor requereix una intervenció manual. Entre aquestes tenim les factures en paper escanejades i els fitxers PDF.

Per signar un document pdf, us facilitem un enllaç informatiu: https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10528353/Firmar_documento_PDF_Adobe_Acrobat_Reader_DC.pdf

 

L'enviament d'una factura electrònica, una vegada que està signada digitalment, pot ser per correu electrònic, mitjançant una servei web, a través de la descàrrega en una pàgina web, etc.

Per garantir l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut d'una factura electrònica, aquesta s'ha de signar mitjançant signatura electrònica, sigui quin sigui el seu format, utilitzant un certificat electrònic reconegut.

El certificat que s'utilitza per descarregar les notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics de l'Agència Tributària, serveix per signar les factures electròniques.

També serveix el DNI electrònic.

 

Hi ha tres formes d'emetre i expedir factures electròniques:

  • Mitjançant un programa informàtic que creï factures electròniques.
  • Mitjançant la intermediació d'un prestador de serveis de facturació electrònica (expedició per un tercer), com ara PIMEFACTURA, B2B Router, Facturae.gob.es, etc.
  • Que siguin creades pel propi destinatari de la factura electrònica (és el que també s'anomena informalment "autofacturación").

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *