Incapacitat Temporal i les novetats en la gestió i control

 

.

Volem fer un petit recordatori als departaments de Recursos Humans dels nostre clients degut a la proximitat de l´entrada en vigor del Reial decret 625/2014, de 18 de juliol on es regulen determinats aspectes de la gestió i control de els processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada.

Entra en vigor el pròxim 1 de desembre i s´han de tenir en compte  els nous  processos de tramitació, expedició i funcionament dels parts mèdics i el control de les situacions d’incapacitat temporal.

 

 

Destaquem les característiques més significatives:

.

-S’estableixen nous models de parts mèdics de baixa,  alta i confirmació d’incapacitat temporal.

-Les baixes es classificaran segons la seva durada, sent “molt curta” les inferiors a 5 dies, “curta” entre 5 i 30 dies naturals, “mitjana” si són de 31 a 61 dies i “llarga” si la baixa es prevegi durarà més de 61 dies.

-En els processos de durada estimada inferior a cinc dies naturals, el facultatiu emetrà els informes de baixa i alta en el mateix acte utilitzant un únic part. La data que consti d’alta no serà inamovible, ja que el treballador pot sol·licitar que es faci un reconeixement mèdic el dia fixat com alta i en cas que el facultatiu consideri, podrà modificar la durada del procés.

-En la resta dels casos de baixes de durada superior a cinc dies, en el comunicat de baixa sempre ha de figurar la data de la següent revisió. En aquest cas la primera visita serà el setè dia de l’emissió de la baixa per a les “curtes” i “mitjanes”, i a partir del dia 14 per a les baixes “llargues”.

-El control de les baixes que s’allarguin més de 365 dies ja no el portaran a terme els serveis regionals de salut, sinó l’Institut Nacional de la Seguretat Social. (INSS)

-Les empreses han de transmetre a l’INSS els parts de baixa, confirmació o alta en el termini màxim de tres dies hàbils des de la recepció. Havent de conservar les còpies dels parts mèdics durant un termini de quatre anys, comptats des de la data de la seva presentació telemàtica a l’INSS.

-En els processos de durada estimada “molt curta”, el treballador ha de presentar a l’empresa el comunicat de baixa / alta en les 24 hores següents a la data d’alta. A la resta de processos, el treballador ha de presentar a l’empresa còpia de parts de baixa i successius parts de confirmació dins dels tres dies següents a la seva expedició.

 

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.