IBAN, únic identificador vàlid de pagament a partir de l´any vinent.

.

A partir l’1 de febrer de 2014 el codi IBAN serà l’únic identificador vàlid per a realitzar operacions de cobraments i pagaments , tant nacionals com internacionals.

.

Aquest nou sistema anomenat SEPA ( Single Euro Payments Area) permetrà crear un espai financer en què tant empreses com particulars podran realitzar els seus pagaments i cobraments en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc on es trobin. Sense necessitat d’obrir comptes bancaris al país on es vol operar i sense haver d’esperar uns dies a que arribin les transferències, ja que seran immediates quan entri en vigor la mesura , l’1 de febrer de 2014.

El codi IBAN (International Bank Account Number ) consta de 24 caràcters en total, que són els 20 dígits del compte corrent, més altres quatre. En el cas d’Espanya, aquests quatre dígits són les sigles ES i dos números més .

Així , l’IBAN substituirà el codi compte client que avui utilitzem.

La zona SEPA, dins de la qual haurà d’operar amb el codi IBAN, està integrada pels 28 països membres de la Unió Europea, més Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega i Suïssa.

Des de gener de 2008 les transferències internacionals ja es realitzen amb el sistema SEPA, amb aquest instrument entitats i particulars realitzen transferències en euros a tot Europa. La novetat la trobem en la domiciliació de rebuts, ja que amb anterioritat no existia un instrument de domiciliació de rebuts internacional.

Les transferències nacionals han de ser substituïdes per les transferències SEPA.

Tot això sembla que suposarà una reducció de costos per a les operacions bancàries, aquest sistema aportarà més seguretat, ja que per a tots els rebuts que es carreguin en compte a partir de febrer serà necessari tenir signat un mandat pel titular del compte sense el qual l’entitat bancària no passarà a cobrament el rebut. Això no serà necessari per a les ordres de domiciliació actual, que es mantenen vigents .

A nivell particular, afectarà les persones que tinguin domiciliats, per exemple, rebuts de residències a l’estranger. Podran pagar aquests rebuts directament des del seu compte d’Espanya, sense haver d’obrir ni mantenir comptes bancaris al país on es trobi la residència.

A nivell empresarial, la tònica sembla que serà la mateixa.

Si no es disposa d’ IBAN, a partir de l’ 1 febrer 2014 no es podran realitzar cap operació financera, de cobrament o de pagament, ni dins ni fora d’Espanya. És a dir que s’ha d’obtenir l’IBAN de treballadors, proveïdors, clients ,etc .

Per obtenir l’IBAN cal sol · licitar a l’entitat financera. Cal tenir en compte que és obligació de qui inicia l’operació de pagament aconseguir l’IBAN de totes les persones i entitats a les que ha d’efectuar aquests pagaments.

….

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.