Fundacions i Associacions. Els sectors no lucratius a Catalunya.

.

 

Les Fundacions i Associacions pertanyen a un sector no lucratiu amb una casuística a voltes difícil d’abordar per la seva complexitat.

.

Aquestes entitats presten serveis als ciutadans, amb una procedència de fons de donants desinteressats i també del sector públic, encara que cada cop menys…

La figura del voluntari te una especial rellevància en aquest tipus d’entitats, on gent sense cap mena d’afany lucratiu dedica hores i recursos a lluitar per allò que creuen just, seguint un desig de prestar serveis als conciutadans i al país.

Els excedents de les seves activitats necessàriament s’han de reinvertir en la pròpia entitat, i els beneficiaris reben els serveis quasi sempre de manera gratuïta.

El reconeixement d’Utilitat Pública ja és intrínsec a la forma jurídica de Fundació, i en el cas de les associacions s’ha de sol·licitar, sempre que es compleixin uns requisits. Aquest reconeixement, per part de les administracions públiques, permet gaudir d’uns certs beneficis, sobretot de caire fiscal.

La gestió financera és molt important en aquestes organitzacions. S’emmarca dins d’un pressupost d’activitats on es disposa d’uns ingressos que hauran de ser capaços de pagar la despesa prevista per assolir l’objectiu de l’entitat. Per tant, els ingressos són limitatius de les despeses a realitzar. Aquesta gestió haurà de ser especialment encertada per a poder desplegar la missió amb una certa eficàcia.

La legislació i reglamentació que afecta a Fundacions i Associacions a Catalunya es regula amb normes específiques que intenten aconseguir una major transparència com a conseqüència  de la necessitat de respondre de llurs actuacions, molt especialment quan el diner que han utilitzat l’ha donat el particular o a través d’impostos que aquest paga a l’administració, la qual cosa permet subvencionar-les.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

.

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.