. 

La Llei 10/2010, de 28 d'abril, "Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme" PBC i FT, inclou a les fundacions i associacions entre els "subjectes obligats" al compliment d'aquesta normativa, quan hi ha risc de blanqueig de capitals en canalitzar fons o recursos d'organitzacions terroristes.

Això significa realitzar mesures de control intern en compliment de la Llei PBC i FT i disposar de registres amb la identificació de totes les persones que aportin o rebin a títol gratuït fons o recursos de la fundació.

 

 

Segons la normativa, les obligacions específiques per a les fundacions i les associacions es concreten en:

1.- Elaborar un protocol o manual de mesures de diligència deguda en compliment de la Llei PBC i FT, que inclogui específicament:

  • Identificació i comprovació de la identitat amb documents fefaents, de totes les persones físiques o jurídiques que, a títol gratuït, aportin o rebin fons o recursos de l'entitat, no acceptant o no lliurant fons a qui no hagi estat degudament identificat. Productes o operacions, per transferències dineràries al portador, per utilització de diners electrònics, per operacions o donacions sense presència física.
  • Relacions amb entitats que resideixen en paradisos fiscals o jurisdiccions de risc.
  • Operacions de les fundacions que no es corresponguin amb els objectius de l'entitat.
  • Transaccions realitzades per intermediaris, en nom de grups d'individus potencialment associats, com a persones amb responsabilitat pública.

 

2.- Comunicar les operacions sospitoses al SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i infraccions monetàries).

3.- No revelar la informació a tercers.

4.- Realitzar controls interns i formació al personal.

 5.- Conservar durant el termini mínim de 10 anys, els registres amb la identificació de totes les persones que aportin o rebin a títol gratuït fons o recursos. Aquests registres estaran a disposició del Protectorat, de la Comissió de Vigilància d'Activitats de Consolidació del Terrorisme, de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries i altres organismes judicials i administratius amb competència en l'àmbit de la prevenció o persecució del blanqueig de capitals o del terrorisme.

6.- Avaluar per auditoria externa anual.

Les responsabilitats davant el compliment de la PBC i FT són les persones administradores de les fundacions i associacions: l'Òrgan de Govern (Patronat o Junta Directiva) i del personal amb responsabilitats en la gestió. Les responsabilitats legals són de caràcter administratiu i penal i les infraccions administratives són lleus, tenen una sanció d'amonestació privada i una multa de fins a 60.000 €.

La recomanació del SEPBLAC, d'abril del 2013, és que els procediments i mesures de control intern en matèria de PBC i FT s'han d'adaptar i estar d'acord amb el risc de l'activitat desenvolupada.

La normativa assenyala que cal observar qualsevol fet o operació que per la seva naturalesa estigui relacionada amb el blanqueig de capitals. Davant de qualsevol indici de blanqueig de capital, cal comunicar-ho al Servei Executiu de la Comissió.

La nostra Assessoria a través del seu equip professional li pot oferir un servei de consultoria i avaluació externa per a  fundacions i associacions.

Font: Montserrat Sagarra i Fitó, Experta en Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

 SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *