Fiscalitat en les operacions entre Península i Canàries

 

L’IVA (Impost Valor Afegit) s’aplica en l’àmbit de les operacions realitzades dins de la Península i Illes Balears.

L’IGIC (Impost General Indirecte Canari) s’aplica en l’àmbit de la operacions realitzades dins de les Illes Canàries.

En aquest blog parlarem concretament del lliurament de béns des de la península a les Illes Canàries.

 

 

Operacions des de la Península a les Canàries

Com hem comentat anteriorment, a les Canàries no s’aplica l’IVA sinó l’IGIC,  que té uns percentatges d’aplicació diferents a l’IVA.

  1. – Si s’introdueixen béns a les Illes Canàries des de la península, es considera exportació, per tant queda exempt d’IVA, tot i que cal declarar en el model 303 i en el resum d’IVA model 390 com exportacions. El comprador a la duana ha d’abonar la taxa d’impost IGIC que correspongui al producte importat.
  2. – Si no s’introdueixen productes a les Illes, sinó prestació de serveis, també s’emet la factura sense IVA. S’ha d’indicar com a tipus d’IVA exempt, i es tractarà com una operació no subjecta. Les factures per a aquest tipus d’operacions han d’indicar una llegenda indicant que és una “operació exempta d’IVA per aplicació de l’article 84.Uno.2.c de la LIVA”. També s’informarà En el model 303. En el llibre de registre d’IVA apareixerà com a operació no subjecta, i no com exportació.

 

Les Illes Canàries compten amb un règim econòmic i fiscal especial. Quan el volum d’enviaments ha de ser alt i es decideix per exemple disposar d’un magatzem a les illes, es recomana tenir Establiment Permanent a Canàries. Això es tracta d’un tràmit administratiu que consisteix en donar d’alta la nostra empresa com una nova empresa, però amb Raó Social a Canàries.

Per donar d’alta un establiment permanent informarem mitjançant el model censal 400 a l’Agència Tributària Canària del domicili del magatzem que disposem a les illes i ens donarem d’alta d’IGIC.

L’IGIC suportat ens ho podrem deduir i l’IGIC meritat l’ingressarem, mitjançant el model 420.

L’enviament des de la península requerirà d’una factura proforma per tramitar l’entrada de la mercaderia. Un cop aquesta estigui al nostre magatzem de les illes, emetrem la factura definitiva amb el domicili fiscal de la península i el domicili de l’establiment permanent amb l’IGIC corresponent.

Quan l’obligat a expedir factura o el destinatari de les operacions disposin de diversos llocs fixos de negoci, s’ha d’indicar la ubicació de la seu d’activitat o establiment permanent a què es refereixin aquelles en els casos en què aquesta referència sigui rellevant per a la determinació del règim de tributació corresponent a les citades operacions. En conseqüència, l’expedidor de la factura haurà de fer menció expressa en la mateixa del domicili del seu establiment permanent a les Illes Canàries, en ser rellevant per a la determinació del règim de tributació corresponent a l’operació.

Disposar d’un establiment permanent a Canàries és una condició indispensable per poder beneficiar-se dels quantiosos beneficis fiscals existents.

El primer requisit necessari per poder aprofitar els beneficis recollits en el REF canari exigeixen establir a Canàries una oficina permanent, filial, sucursal, delegació, magatzem, agència, etc. és a dir, tal com marca la normativa creant un “establiment permanent” a Canàries.

Aquests beneficis fiscals es troben regulats en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal de Canàries. Així mateix, hi ha un Reglament de desenvolupament del REF.

 

Fonts consultades:

.https://www.biplaza.es/comercializar-en-canarias/

.http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/infoTributaria/doctrina/ver.jsp;jsessionid=CDE7B69EF6E4B024C3A0618996856ECC.ajp13_papa4_appsrv3?identificadorConsulta=49502&jftfdi=&jffi=ver.jsp

.http://www.gesprolog.com/2016/03/enviar-canarias-desde-peninsula/

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.