• 25/07/2019
  • gestiobcn.com
  • 0

.

Mitjançant l’aprovació del Reial decret llei 6/2019 que conté mesures per garantir la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació i l’ocupació, pretén eliminar la bretxa salarial i garantir el dret a la conciliació familiar, trobem l’ampliació dels permisos per naixement i cura del menor que progressivament s’equipararà a tots dos progenitors.    

 

Així, l’ampliació del permís de paternitat a 16 setmanes es durà a terme de forma progressiva.    

A partir de l’entrada en vigor d’aquest RD-llei en el cas de naixement, la mare biològica gaudirà completament dels períodes de suspensió regulats. L’altre progenitor comptarà amb un període de suspensió total de vuit setmanes, de les quals les dues primeres, les haurà de fer de forma ininterrompuda immediatament després del part. La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor un període de fins a quatre setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.    

A partir de gener de 2020, en el cas de naixement, l’altre progenitor tindrà un període de suspensió total de vuit setmanes, de les quals les dues primeres, les haurà de fer de forma ininterrompuda immediatament després del part. La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor un període de fins a quatre setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.    

A partir de gener de 2021, cada progenitor gaudirà del mateix període de suspensió del contracte de treball, incloent sis setmanes de permís obligatori, per a cada un d’ells. A aquestes sis setmanes, caldrà afegir altres deu que podran distribuir durant els dotze mesos des del moment del naixement o l’adopció.     

Aquest permís de paternitat, retribuït al 100%, serà intransferible, això vol dir què si el pare no ho gaudeix, no ho podrà cedir a la mare.

 

Requisits per a gaudir del permís de paternitat

Tots els treballadors per compte d’altri, funcionaris o autònoms tenen dret al permís de paternitat. Aquests són els requisits que s’han de complir:     

  • Estar donats d’alta a la Seguretat Social.    
  • Haver cotitzat un mínim de 180 dies durant els 7 anys anteriors al començament del permís, si no almenys 360 dies al llarg de tota la vida laboral.      

Prestació per a exercici coresponsable de la cura del lactant

Es crea una nova prestació per a exercici coresponsable de la cura del lactant. A efectes de la prestació econòmica, es considera situació protegida la reducció de la jornada de treball en mitja hora que, duguin a terme amb la mateixa durada i règim els dos progenitors, adoptants, guardadors amb fins d’adopció o acollidors de caràcter permanent, quan tots dos treballin, per a la cura del lactant des que compleixi nou mesos fins als dotze mesos d’edat. Aquesta prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball i s’extingirà quan ell o la menor tingui 12 mesos de edat.     

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.