Els Grups d’interès a Catalunya – Com afecta a les entitats del tercer sector

.

Arran de la publicació de la Llei 19/2014, de 28 de desembre,  de Transparència, accés a la informació i bon govern, s’ha aprovat en el 2016 un codi de conducta que regula les relacions dels alts càrrecs i del personal directiu de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic amb els grups d’interès (Acord de Govern 82/2016, de 21 de juny) .

Entenem per grups d’interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.

És per aquestes raons que les entitats del tercer sector els afecta plenament la normativa dels grups d’interès.

Amb la finalitat d’inscripció i control dels grups d’interès, s’ha creat un Registre per a reduir el risc que s’atorguin avantatges injustos a favor d’interessos específics i d’altres actuacions que posen en risc l’interès públic.

Mitjançant aquest Registre es dóna coneixement públic de les persones que realitzen l’activitat d’influència o intermediació, de forma que els ciutadans poden conèixer les relacions que tenen amb l’Administració, els servidors públics amb qui contacten i les regles ètiques a les quals han d’ajustar la seva actuació. Sense estar inscrits en el Registre, no es podrien mantenir ni tan sols reunions amb els alts càrrecs. Igualment, l’Acord de Govern de 21 de juny conté un Annex 2 amb un codi ètic que han de complir els denominats grups d’interès, pel què la seva consulta esdevé obligatòria. La inscripció al Registre comporta l’assumpció automàtica d’aquest segon codi. Sembla un zel excessiu barrejar en un plànol d’igualtat el que pot influir una associació local de defensa de la natura i una empresa multinacional del petroli, però no hi ha hagut manera de corregir aquest biaix. Tothom, ha de passar pel mateix tràmit  i els alts càrrecs faran públiques les seves agendes per a què sigui diàfan amb qui es reuneixen i sobre què parlen.

Per a més informació sobre els tràmits a efectuar amb l’esmentat Registre i d’altres, us podeu adreçar al següent enllaç del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya:

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/

Per altra banda, Us enllacem un article del Butlletí de Xarxanet amb una entrevista al Director General de Dret i Entitats Jurídiques molt interessant:

http://xarxanet.org/juridic/noticies/xavier-bernadi-les-entitats-del-tercer-sector-duen-terme-una-activitat-dinfluenci-0

 .

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.