Despeses deduïbles per a autònoms que treballen a casa

  • 05/07/2018
  • gestiobcn.com
  • 0

 

 

La Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del Treball Autònom veure va entrar en vigor el 26 d’octubre de 2017 i malgrat que després de la seva publicació, ja vam publicar les novetats de major rellevància, volem destacar els aclariments que la norma realitza sobre la deducció de les despeses per a alguns autònoms, coincidint amb l´actual campanya de declaracions trimestrals.

 

Com assenyalem la norma aclareix la deducció de les despeses en què incorren els autònoms en l’exercici de la seva activitat. Així, tindran la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa:

.

Pel que fa a les despeses de subministraments derivats del treball en el propi habitatge, quan el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica, les despeses de subministraments d’aquest habitatge (com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i internet) resultaran deduïbles en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.

.

    Per exemple, habitatge de 110 m quadrats on 30 d’ells estan dedicats a l’activitat. Es podrà deduir el 30% de la proporció 30/110, és a dir, un 8,18% de les despeses derivades dels subministraments relacionats amb aquest habitatge.

.

D’altra banda, són deduïbles les despeses derivades de la titularitat de l’habitatge, com ara amortitzacions, IBI, comunitat de propietaris, etc., resultant deduïble en proporció a la part de l’habitatge afectat al desenvolupament de l’activitat i al seu percentatge de titularitat a l’immoble.

.

Pel que fa a les despeses de manutenció en què incorre el mateix contribuent en el desenvolupament de l’activitat econòmica, tenen la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net les referides despeses, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits quantitatius que l’RIRPF art. 9, que estableix les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors, sent aquests de 26,67 € / dia si la despesa es produeix a Espanya i sempre que quedi justificada la necessitat del trasllat.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.