Category Archives: Associacions

Projecte de Llei del Voluntariat a Catalunya

  . Projecte de Llei del Voluntariat a Catalunya   . . La futura i esperada Llei de Voluntariat de Catalunya definirà el concepte de Voluntari i delimitarà el seu marc d’actuació. Des del mes de gener del 2014 que està en tràmit al Parlament de Catalunya i de moment resta el tram final, inclòs…
Llegir més

La nova Llei de Transparència a les Entitats del Tercer Sector

La nova llei apareix en un moment en què el debat social contra la corrupció i l'opacitat en l'administració pública necessita resposta. . Aquesta llei regula determinades obligacions de transparència, no només per a les administracions públiques, sinó també per a entitats privades que percebin durant un any subvencions o ajuts públics. Per tant, aquesta llei…
Llegir més

El reglament intern d´una associació

  ..El reglament de règim intern, és un document propi que les entitats utilitzen per a desenvolupar matèries ja recollides als estatuts i on es recullen especificitats. Un reglament intern ha de ser útil i s'ha de redactar a mida de les necessitats de l'entitat, buscant la simplicitat i cobrint les àrees que interessen, basant-se…
Llegir més