Blog

Contractes per a personal investigador

. . Recollits en la Llei 14/2011 de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. L'objecte de la Llei és establir un marc per al foment de la investigació científica i tècnica i en ella es van establir tres noves modalitats contractuals per a personal investigador de caràcter laboral que prestin…
Llegir més

Fundacions i Associacions. Els sectors no lucratius a Catalunya.

.   Les Fundacions i Associacions pertanyen a un sector no lucratiu amb una casuística a voltes difícil d’abordar per la seva complexitat. . Aquestes entitats presten serveis als ciutadans, amb una procedència de fons de donants desinteressats i també del sector públic, encara que cada cop menys... La figura del voluntari te una especial…
Llegir més

Emprenedor, coneixes la Societat Limitada Laboral?

  La Societat Limitada Laboral és una de les poques vies de finançament de les quals es poden beneficiar els nous emprenedors. Consisteix a sol · licitar al Servei d'Ocupació l'abonament del valor actual de la prestació per desocupació pendent de percebre amb la finalitat de constituir una Societat Limitada Laboral. . Aquesta forma jurídica…
Llegir més

Facturació Electrònica

  Factura Electrònica és tota factura que compleix amb els requisits del nou Reglament i que s’ha emès i rebut en format electrònic, amb independència del sistema usat. Se li atorga el mateix tracte a la factura en paper i a la factura electrònica. Aquesta igualtat de tracte entre la factura de paper i l'electrònica…
Llegir més