Aplicació dels resultats a les Cooperatives (part II)

 

Seguint amb el blog publicat sobre els aspectes a tenir en compte per l’aplicació dels resultats de les cooperatives, tot seguit us indiquem un exemple fàcil a fi efecte de fer-ho més entenedor.

.

Quan la cooperativa aconsegueix excedents positius, cal procedir en aquest ordre:

1er. Absorbir pèrdues d’exercicis anteriors
2n. Dotar el FRO (mínim 20%) i el FEPC (mínim 10%). Si és superior, s’ha d’establir als estatuts.
3r. Es destina el 100% al FRO els excedents de plusvàlues per vendes d’immobilitzat i el 50% dels resultats extracooperatius.

Exemple:

Tenim una cooperativa que presenta les següents dades:

 

L’assemblea acorda que l’excedent disponible es distribueix de la següent manera:

Amb tota aquesta informació els assentaments comptables serien els següents:

Per finalitzar, afegim un breu comentari sobre el criteri possible a seguir pel retorn cooperatiu a pagar. Habitualment el càlcul del retorn a cada soci es calcula sobre el percentatge que representa la seva bestreta laboral bruta sobre el total de les bestretes brutes del socis treballadors.

Però això no treu que es poden usar altres criteris: una percentual a parts iguals i la resta en proporció a la bestreta laboral, hores treballades, etc.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.