.

Una associació estableix en els seus estatuts l’àmbit espacial d’actuació, que pot anar des del purament local, l’autonòmic, estatal o fins i tot internacional.

En funció d’on desenvolupa principalment les activitats l’entitat, aquesta ha de decidir en quin Registre s’inscriu l’associació.

Quan l’àmbit abasta més d’una comunitat autònoma, normalment la inscripció es realitza en el Registre Nacional d’Associacions.

Amb el pas del temps, una entitat que ha iniciat les seves activitats en una autonomia en concret, en ocasions pot anar ampliant el seu àmbit d’actuació a nous territoris, sigui a nivell nacional o internacional.

Quan es dóna aquesta situació, és quan s’ha de revisar què s’especifica en els estatuts i si cal modificar-los o obrir una delegació a un nou territori.

D’acord amb la Llei Orgànica 1/2002, reguladora del dret d’associació, els actes inscriptibles són entre d’altres, l’obertura, canvi o tancament de delegacions (tant per a associacions espanyoles com per estrangeres) a Espanya i la relació d’entitats pertanyents a federacions, confederacions o unions d’associacions així com la seva incorporació o baixa (art. 28 ).

Per tant, si una entitat vol establir delegacions a la resta de l’Estat espanyol, i tenir presència a tot Espanya, s’ha d’inscriure en el Registre Nacional d’Associacions, prèvia modificació estatutària.

Pel que fa concretament a les entitats d’àmbit català, inscrites en el Registre d’Entitats de Catalunya, s’estableix en la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques , article 311-9, en els apartats segon i tercer:

“2. Les associacions regulades per altres lleis d’associacions, incloses les que d’acord amb la legislació estatal tenen la consideració d’estrangeres, que exerceixen activitats a Catalunya amb caràcter regular d’inscriure llurs delegacions al Registre d’Entitats, llevat que ja estiguin inscrites en un registre de l’Estat.

 3. En els supòsits diferents que els que regulen els apartats 1 i 2, la inscripció de delegacions és facultativa.”

La Llei sembla que ens indica que l’important és inscriure les delegacions, ja sigui en el registre estatal o l’autonòmic català. Si l’activitat es desenvolupa a Catalunya ha de donar compte de la seva delegació a la mateixa, llevat que ho faci en el registre estatal.

El que la Llei no resol és si hi ha reciprocitat. Una associació catalana podria obrir una delegació fora de Catalunya i mantenir la seva situació regulada per la llei catalana, però sembla clar que hauria de donar compte al Registre Nacional d’Associacions. Això no resol la qüestió de si hauria de veure’s obligada a un canvi estatutari o no. Si la vocació d’aquesta delegació és de permanència, el normal és que l’Estat ens digui com hem de procedir. En sentit contrari, a l’inscriure una entitat al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri d’Interior per haver ampliat el seu àmbit, això no és obstacle perquè, de manera voluntària, segueixi regint-se pel dret català i pugui seguir inscrita al Registre d’Entitats de Catalunya de manera facultativa, almenys pel que fa a la delegació que podria mantenir en aquesta comunitat autònoma.

.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.