Algunes novetats fiscals per a autònoms per l’any 2024

 • 19/12/2023
 • gestiobcn.com
 • 0

 

En relació amb l’IRPF

Amb relació amb l’IRPF les principals novetats son:

 • Augment del mínim per tributar, que passa de 14.000 a 15.000 euros.
 • Reducció en els rendiments de treball sobre sous bruts entre 15.000 i 21.000 euros.
 • Millora de la deducció fiscal para autònoms. El rendiment net dels autònoms que tributen pel sistema de mòduls es redueix en 5 punts percentuals i els costos de difícil justificació augmentarà fins als 7 punts per a tots els treballadors per compte pròpia.

 

En relació amb el sistema de mòduls

Recordem la tributació per al 2023. Els requisits que havia que complir per poder tributar en aquest sistema eren:

 • L´ IAE de l’activitat ha d’estar inclòs a la llista que apareix en l’ordre de mòduls i sols aplicables a persones físiques.
 • No s’ha de superar els següents límits de rendiments integrats a l’any anterior.
 • 250.000 euros per al conjunt de les activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaders i forestals, amb independència de si existeix o no l’obligació d’expedir factura.
 • 125.000 euros per a les operacions en les que hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari.
 • 250.000 euros per al conjunt d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals
 • No superar un volum de compres en béns i serveis, excluides les adquisicions d’inmovilitzat en l’exercici anterior de 150.000 euros anuals, tenint en compte les obres o serveis subcontratats .
 • L’activitat s’ha de realitzar al territori d’aplicació de l’impost.
 • No tributar per estimació directa a l’IRPF en cap activitat.
 • Tampoc queden inclosos si alguna de les activitats tributa a l’IVA, en el règim general o determinats règims especials incompatibles.

Per al 2024 a l’IRPF:

 • Es manté per a l’exercici la quantia dels signes, índex o mòduls, així com les instruccions d’aplicació aplicables l’any 2023.
 • El percentatge de reducció general del rendiment net dels mòduls serà del 5% (10% el 2023)per a tots els contribuents que determinen el mateix pel mètode d’estimació objectiu l’any 2024 (tant per a activitats agrícolas, ganaderas i forestals com per al resta de les activitats) i aquesta reducció tindrà en compte per quantificar el rendiment net a efectes dels pagaments fraccionats.
 • Es manté les reduccions dels índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiu de l’IRPF per a les següents activitats agrícoles: raïm de taula (0,32), flors i plantes ornamentals (0,32) i tabac (0,26) .
 • També es mantén les mesures excepcionals per a activitats agrícolas i ramaderes.

Podeu reduir el rendiment net anterior en el:

 • 35% del preu de l’adquisició del gasoil necessari per al desenvolupament de les activitats, debidament documentat a les factures expedides amb el motiu de la compra.
 • 15% del preu de l’adquisició dels fertilitzants necessaris per al desenvolupament de les activitats, debidament documentat a les factures expedides amb el motiu de l’adquisició.

Per al 2024 a l’IVA:

 • Es manté per a l’exercici els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables al règim especial simplificat l’any 2023.
 • Redueix, com en anys anteriors, el percentatge aplicable el 2023 per al càlcul de la quota meritada per operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA per a determinades activitats ganaderes afectades per crisi sectorials, en concret per a les activitats d’apicultura (0,070) i de serveis. de cría, guarda i engorde de aves (0,06625).

Cal recordar que, si desitja renunciar a aquest sistema de tributació, se ha de presentar una declaració censal al desembre o exercir la seva renúncia presentant l’IVA del primer trimestre de 2024 en règim general (model 303) i el pagament fraccionat de l’IRPF en règim. d’estimació directa (model 130).

En relació a Franquícia d´ IVA

El nou règim de franquicia de l´IVA eximeix als autònoms de incloure l´ IVA a les seves factures si facturen menys de 85.000 euros (100.000 euros, si estan en activitats intracomunitàries). Els autònoms sols tindran que presentar una declaració anual de les seves vendes per demostrar que compleixen els límits per no estar subjectes a aquest impost indirecte.

Encara que està previst que entri en vigor el 2025, l’any 2024 és important.

La implantació d’aquest nou sistema és obligatòria al nostre país per la Directiva europea 2020/285. Va entrar en vigor el 18 de febrer de 2020 i obliga als països de la UE a posar-la en marxa amb data límit de l’1 de gener de 2025.

El règim de franquícia de l´ IVA vindria a substituir al règim de l’IVA simplificat i al recàrrec d’equivalència i previsiblement molts autònoms podran acollir-se a aquest règim.

Els canvis legals necessaris haurien de materialitzar-se el proper 2024 per poder entrar en vigor l’any 2025. Està previst un règim transitori.

 

Si aquesta informació ha estat del seu interès pot compartir-la. Si necessiteu informació més detallada, podeu contactar amb nosaltres.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.