El proper 3 de gener de 2018, entrarà en vigor el Reglament Europeu regulador de les normes tècniques de comunicació d'operacions financeres, i amb aquest, l'exigència de l'obtenció del...
La Junta General és l'òrgan social en què es forma i expressa la voluntat dels socis i on aquests exerceixen els seus drets. Mitjançant aquest òrgan els socis exerceixen...