Codi LEI (Legal Entity Identifier)

  • 24/10/2017
  • gestiobcn.com
  • 0

El proper 3 de gener de 2018, entrarà en vigor el Reglament Europeu regulador de les normes tècniques de comunicació d’operacions financeres, i amb aquest, l’exigència de l’obtenció del CODI LEI, (Legal Entity Identifier,) a totes les persones jurídiques que operin en mercats financers d’instruments admesos a negociació en un mercat a través de la intermediació d’empreses de serveis d’inversió i entitats de crèdit.

Aquest codi és global i únic, i s’utilitza per identificar les persones jurídiques que realitzen transaccions financeres en mercats financers mitjançant operacions de repos, derivats o valors i, sense el qual, les entitats financeres no permetran operar. Únic per persona jurídica i es farà servir independentment dels bancs, intermediaris financers o plataformes on operi amb instruments financers cotitzats.

El codi LEI serà obligatori per operar amb els productes dels mercats financers d’acord amb les següents dates:

  • Des del 2017.11.01 per operar en derivats i Assegurances de canvi.
  • Des del 2018.01.03 per operar en productes de renda variable i renda fixa (accions i altres instruments cotitzats)

.

L’òrgan acreditat per atorgar el LEI és el Registre Mercantil.

https://www.justicia.lei.registradores.org/

L’entitat jurídica que sol·liciti un codi LEI haurà de completar les dades necessàries (dades registrals i legals de l’empresa, domicilis de l’entitat, dades de la persona de contacte i representant legal) i un cop completades i gravades les dades, s’imprimirà el document de sol·licitud, que ha de signar el representant legal i presentar al Registre Mercantil de tramitació juntament amb el justificant de pagament dels corresponents honoraris per l’emissió del LEI.

Una vegada que el codi LEI és assignat a l’entitat, s’enviarà el certificat LEI a l’adreça de correu electrònic de la persona de contacte indicada en la sol·licitud. Des d’aquest moment el LEI està actiu.

El codi LEI és vàlid durant un any a partir de la data d’emissió o de la data de l’última renovació.

Serà obligació de l’entitat sol·licitar la renovació del codi LEI abans de la seva data de pròxima renovació i mantenir actualitzades les dades associades.

.

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Assessoria a Barcelona

Tags:
This site is registered on wpml.org as a development site.