• 08/06/2021
  • gestiobcn.com
  • 0

 

Com ja vam publicar en un blog recent, al mes d’abril es va publicar el Reial decret llei 7/2021, de 27 d’abril, de transposició de directives de la Unió Europea, el qual incorpora directives europees al nostre tractament de l’IVA del comerç electrònic i estableix les regles de tributació dels lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades per mitjans electrònics a consumidors finals que són enviats o prestats per empresaris o professionals des d’un altre Estat membre o un país o territori tercer (Operacions B2C).

 

Un dels nous règims especials és el Règim de la Unió, el qual és optatiu i aplicable a:

  • Serveis prestats per empresaris intracomunitaris a particulars (B2C) d’un altre estat membre intracomunitari.
  • Lliurament de béns realitzades per empresaris intracomunitaris a particulars d’un altre estat membre intracomunitari.
  • Lliurament de béns com a operacions interiors des d’una plataforma digital, enviats per un proveïdor extracomunitari a particular intracomunitari.

El lloc de lliurament de les vendes intracomunitàries a distància de béns es considerarà el lloc on es troben les mercaderies quan finalitza l’enviament o transport de les mercaderies a el client final.

 

Subjecte Passiu no establert a la UE

Subjecte Pasisiu establert a la UE

Prestacions de serveis B2C (a consumidors finals)

Règim exterior (OSS)

Règim de la Unió (OSS)

Vendes Intracomunitàries a distància de béns

Règim de la Unió (OSS) (*)

Règim de la Unió (OSS)

Els empresaris o professionals que ja estiguessin registrats a Espanya en el règim de la minifinestra única d’IVA (MOSS) seran automàticament registrats en el nou règim especial específic (OSS) que correspongui.

Per exemple (*): Un empresari americà té béns en un magatzem d’Itàlia i ven a un client final de la TAI: aquest empresari ha d’aplicar el Règim de la Unió encara que sigui un SP no establert a la UE.

Per a les vendes a distància s’estableix un nou llindar global de 10.000 euros per a operacions dins de la Unió Europea. Global vol dir que inclou tots els estats membres de la UE, i tant béns com serveis, en el període d’un any.

Superat el llindar, el proveïdor repercutirà a el client particular l’IVA a el tipus impositiu de l’Estat membre de destinació. Per sota, el d’origen.

LLINDAR

LLOC DE TRIBUTACIÓ

RÈGIM  A APLICAR

Llindar < o = a 10.000 euros/any

Tributació en origen: IVA del´estat membre del proveïdor o de l´expedició

Règim  IVA General (model 303).

Llindar > 10.000 euros/any

Tributació en destí. IVA del´estat membre del client ó a  on s´envien els béns

Opcional Règim de la Unió o Registre d´IVA en cada estat membre del client (model 369)

Per tant, es llindars existents FINS AL 30/06/21 per a les vendes de béns a distància dins de la UE es suprimiran i seran substituïts per un nou llindar de 10.000 euros per a tota la UE. Per sota d’aquest llindar de 10.000 euros, les prestacions de serveis TRE (telecomunicacions, radiodifusió i electrònica) i les vendes de béns a distància dins de la UE podran seguir estant subjectes a l’IVA a l’Estat membre en què estigui establert el venedor o prestador de el servei TRE.

En el nou sistema de finestreta única (OSS) l’empresari no ha de donar-se d’alta en cada estat membre en el qual vagi a realitzar lliuraments de béns o prestacions de serveis, sinó que només s’ha d’identificar en l’administració tributària de país en el qual estigui establert, on repercutirà en factura l’IVA corresponent a cada país i presentarà les seves declaracions i ingressarà l’IVA, mitjançant el model 369.

Els règims especials de finestreta única donen lloc una única declaració – liquidació presentada per via electrònica davant l’Administració tributària de l’Estat membre pel qual hagi optat o sigui d’aplicació (Estat membre d’identificació), que l’empresari o professional pugui ingressar l’IVA meritat per totes les seves operacions efectuades a la Comunitat (Estats membres de consum) per cada trimestre o mes natural a què s’aplica, en cada cas, el règim especial.

És important destacar, que el model on s’indiquen les quantitats que cal abonar a cada país membre de la UE està pensant per indicar l’IVA de les Vendes, però no per indicar IVA suportats, de tal manera que els IVA que suportin en els països de destinació, com a ocasió de l’exercici de l’activitat podran ser deduïdes solament a través de el model 360 d’IVA per no establerts, aportant factura i complint els requisits.

Alguna de les avantatges de les noves regles és que els consumidors finals, al comprar béns en línia des de fora o dins de la Unió Europea, pagaran el mateix tipus d’IVA que el dels béns adquirits en el seu país d’origen. I les empreses de la UE podran superar els obstacles a les vendes transfrontereres en línia, reduint es càrregues adminsitratives i els costos de gestió de l´IVA.

Enllaç AEAT amb  més  informació

 

                                                                        Assessoria a Barcelona

                                                            SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.