.

Projecte de Llei del Voluntariat a Catalunya

 

.

.

La futura i esperada Llei de Voluntariat de Catalunya definirà el concepte de Voluntari i delimitarà el seu marc d’actuació.

Des del mes de gener del 2014 que està en tràmit al Parlament de Catalunya i de moment resta el tram final, inclòs el debat parlamentari.

Malgrat no ha vist encara la llum, atès que sovint sentim parlar de la tasca dels Voluntaris, volem donar unes pinzellades de quins seran els trets principals d’aquesta prevista nova normativa tenint present que el procés de discussió en plenari pot experimentar algunes transformacions més.

.

Objecte de la Llei

Fomentar, promoure, reconèixer i protegir el voluntariat, entenent aquest com un conjunt d’actuacions que porten a terme les persones d’una forma lliure i solidària, per voluntat pròpia i sense contraprestació econòmica.

.

Àmbit d’aplicació

Està previst que la Llei sigui d’aplicació a les persones voluntàries que portin a terme la seva activitat a Catalunya i a les entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupin majoritàriament les seves activitats a Catalunya.

.

Àmbits d’actuació

a)  Social: l’atenció a les persones de col·lectius més vulnerables.

b)  Comunitari: Atenció a conjunts d’individus.

c)  Cultural: Dinamització cultural en els àmbits de cultura popular i tradicional.

d)  Ambiental: Promoure  la conservació i la millora del medi ambient i la seva biodiversitat.

e)  Internacional: Donar resposta a la realitat global mitjançant accions d’educació per al desenvolupament, la pau i els drets humans.

.

Trets de la persona voluntària

Persona física que de manera lliure, solidària i sense contraprestació econòmica decideix dedicar part del seu temps al servei dels altres o a interessos col·lectius, mitjançant la participació en projectes o programes desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre.

També es consideraran persones voluntàries aquelles que formin part dels òrgans de govern d’entitats, en tant que accepten de manera lliure treballar per la missió de l’entitat des del seu càrrec.

Els socis de les entitats poden esdevenir voluntaris i correspon a cada entitat exigir la condició de soci per a participar com a voluntari.

Les persones contractades o que mantinguin una relació subjecte a retribució econòmica amb l’entitat, en cap cas poden exercir com a voluntaris desenvolupant les mateixes funcions per a les quals estan contractades.

.

Cens d’entitats de voluntariat a Catalunya

Les entitats que comptin amb voluntaris s’han d’inscriure en el cens d’entitats de voluntariat de Catalunya.

A les entitats inscrites  se’ls reconeix:

  1. La possibilitat de rebre de l’Administració de la Generalitat subvencions vinculades a la promoció i suport del voluntariat.
  2. La capacitat d’interlocució en l’àmbit sectorial corresponent
  3. Altres capacitats que es determinin en la norma que desenvolupi el cens d’entitats.

En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei, s’aprovarà el reglament del Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya.

.

Full de compromís

Caldrà formalitzar per escrit la incorporació de les persones voluntàries a les entitats, mitjançant el full de compromís.

En el document cal que consti:

–          El caràcter voluntari i altruista de la relació

–          Les funcions i les tasques acordades

–          La dura cada de la relació

–          El compromís o no de rescabalament de les despeses assumides per la persona voluntària

–          La formació fixada com a necessària per l’entitat

–          L’existència d’una assegurança per a la persona voluntària

–          Les causes de finalització

–          El període que s’estableix per a la revisió, l’actualització i la renovació del compromís mutu

–          La desvinculació de la tasca del voluntariat de l’àmbit laboral

–          L’autorització dels progenitors o dels tutors legals en cas que la persona voluntària sigui menor d’edat

–          L’acord de govern de l’entitat on quedi constància de la convivència de voluntariat i personal remunerat per al desenvolupament de les finalitats de l’entitat i s’explicitin les funcions i les tasques  a les quals donen resposta uns i altres

Aquest document serà facilitat per l’Administració de la Generalitat a fi efecte de formalitzar el compromís entre l’entitat i la persona voluntària.

.

Està prevists també delimitar els drets i deures del voluntariat i també de les organitzacions que acullen a persones voluntàries, a fi de vetllar pel correcte desenvolupament de la tasca en la qual col·laboren plegats i garantir-lo.

.

 .Assessoria a Barcelona

 Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.