Excedència voluntària

 

.

 

L’excedència voluntària suposa la suspensió del contracte de treball i es troba regulada en l’art. 46 de l’Estatut dels Treballadors.

Té per finalitat l’atenció d’interessos personals i subjectius del treballador, està orientada a la intimitat dels mateixos. Així, la peculiaritat de l’excedència voluntària es troba en què el treballador no té l’obligació de justificar els motius que el porten a instar-la. 

.

Poden sol·licitar-la aquells treballadors amb almenys un any d’antiguitat a l’empresa i la durada del període d’excedència ha de ser d’un mínim de quatre mesos i un màxim de cinc anys. En el supòsit de treballadors que ja hagin obtingut prèviament altres excedències, calen quatre anys des del final de l’anterior excedència per poder exercitar de nou aquest dret.

El període de suspensió del contracte per excedència voluntària serà computable a efectes d’antiguitat i el treballador tindrà dret a assistència a cursos de formació professional i  la participació haurà de ser convocada per l’empresari.

Aquesta excedència genera el dret de preferència a l’hora de reincorporar-se al lloc de treball.

Un mes abans que finalitzi el període d’excedència voluntària l’empleat ha de comunicar a l’empresa el seu desig de reincorporar-se.

Pot donar-se que el lloc de treball estigui ocupat. Davant aquesta situació la reincorporació no serà automàtica, sinó que el treballador haurà d’esperar que es creï una vacant en el mateix lloc o categoria professional.

En aquest moment ell tractament que se li dóna al treballador que vol reincorporar-se és de preferent. És a dir, que si l’empresa torna a tenir necessitats per cobrir aquest lloc de treball o algun de categoria similar ha d’acudir a aquest empleat.

Quan l’empleat no sol·liciti la reincorporació abans que finalitzi el període d’excedència, perdrà el dret de preferència i d’aquesta manera no podrà reclamar posteriorment.

Si l ’empresa no disposa de places disponibles per a la reincorporació, ha d’informar al treballador que no existeixen vacants i que se li informarà així sigui possible la seva reincorporació en un lloc de treball de la seva categoria o similar. De no fer-ho l’empresa podria estar admetent que no existeix relació laboral i ser considerat un acomiadament improcedent.

Cal tenir en compte que és possible oferir al treballador en excedència un treball de categoria i salari inferior si aquest ho accepta.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTLAVO GESGTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.