Permís als treballadors per exercir el dret a vot

.

El proper dijous 21 de desembre se celebren noves eleccions al Parlament de Catalunya, que en aquesta ocasió tindran lloc en un dia laborable.

L’Ordre ESS / 1169/2017, de 28 de novembre, estableix les condicions d’aplicació del permís retribuït i no recuperable per a poder exercir el dret a vot.

 

A continuació aclarim com gaudir d’aquests permisos:

.

No tindran dret al permís les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i menys de quatre, s’ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s’ha de concedir el permís general de quatre hores.

Es reduirà proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

Les persones treballadores que tinguin una jornada l’horari no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís

Correspon a l’empresa determinar el moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que haurà de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral.

Les empreses i entitats tenen dret a sol·licitar als treballadors un justificant expedit per la mesa electoral que acrediti que han votat.

Els membres de la taula o interventors que el dia de les eleccions els coincideixi amb la jornada laboral disposaran d’un permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de desembre, a més d’un permís a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Els membres de la taula o interventors, que el dia de les eleccions coincideixi amb el dia de descans setmanal, han de disposar del permís de les 5 primeres hores.

Els apoderats, només disposaran de permís el dia 21 de desembre.

A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, com a membres de la mesa electoral, interventors o apoderats, els empresaris / es tenen dret a sol·licitar a les persones afectades l’exhibició del justificant acreditatiu corresponent.

Si alguna de les persones incloses en els paràgrafs anteriors hagués de treballar en torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari / a ha de canviar-li el torn.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.