Noves ajudes Generalitat febrer 2021

Ajudes per autònoms

 

La Generalitat de Catalunya ha convocat un nou termini per realitzar registre i així, poder accedir a noves ajudes extraordinàries per al manteniment de l’activitat de persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

Es tracta d’un pas previ per poder accedir-hi, i no es tindrà en compte l’ordre d’inscripció a l’hora de atorgar-les. La inscripció en el registre actuarà com sol·licitud i, per tant, ja no caldrà fer més tràmits.

La prestació econòmica està dirigida a persones treballadores autònomes amb domicili social a Catalunya, que estiguin donades d’alta en el RETA abans del 01 de octubre de 2020 i ho segueixin estant en data 28 de febrer de 2021. També poden optar a aquesta ajuda persones sòcies de cooperatives o societats jurídiques donades d’alta com a treballadores autònomes, sempre que el nombre màxim de socis sigui tres.

Requisits:

 

  • La base imposable de l’IRPF de l’últim exercici disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.
  • El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres del 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.
  • No tenir ajuts atorgats segons la resolució TSF / 1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc de el pla de xoc de Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajudes de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19, ni amb la resolució TSF / 2799 / 2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes per a afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la Covid-19.

El termini s’inicia el dia 19 de febrer i finalitza el 26 de febrer a les 15: 00h.

Per poder realitzar la sol·licitud, cal disposar d’un certificat digital o de l’ idCAT mòbil.

 

Ajudes a petites empreses i autònoms amb treballadors a càrrec

 

Dirigit a micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTE en actiu en data de 31 de gener de 2021.

L’ajuda consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per empresa beneficiària

Hi poden accedir :

  • Petites empreses, Això són, persones físiques o jurídiques que ocupin menys de 50 persones i amb un volum de negoci anual o un balanç general anual que no superi els 10 milions d’euros.
  • Es refereix a persona física o jurídica que ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.
  • Cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no superi els 10 milions d’euros.

Requisits per accedir a l’ajuda:

  • Tenir treballadors en situació d’ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
  • Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, pel que fa a al 31 de desembre de 2020.
  • A efectes d´aquesta ajuda, es considera el nombre de treballadors a la suma del nombre total de treballadors que té l´empresa, estiguin o no en ERTO i independentment de la seva jornada.
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

El termini s’inicia el dia 15 de febrer i finalitza el 25 de febrer a les 15: 00h.

El tràmit s’ha de realitzar accedint a “canal empresa” i emplenar el formulari.

Per poder realitzar la sol·licitud, cal disposar d’un certificat digital o de l’ idCAT mòbil.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.