Nous incentius a la contractació

 

.Volem destacar algunes de les mesures que afecten l’àrea laboral, aprovades en el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

 

De les mesures en matèria social cal destacar:

.

Bonificació per la contractació de persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

.

a) Les empreses i treballadors autònoms, que contractin des del 5 de juliol de 2014 fins al 30 de juny de 2016, de forma indefinida, una persona beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, major de 16 anys i menor de 25, o menors de 30 anys si té una discapacitat igual o superior al 33%. La nova contractació ha d’incrementar el nivell d’ocupació indefinida i el nivell d’ocupació total.

– Bonificació mensual de 6 mesos en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per un import de 300 euros.

La bonificació és compatible amb tot tipus d’incentius sempre que l’import mensual a cotitzar per l’empresa o el treballador autònom no sigui negatiu.

b) Les empreses i treballadors autònoms, que contractin des del 5 de juliol de 2014 fins al 30 de juny de 2016, a temps parcial, (mínim 50%) a una persona beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, major de 16 anys i menor de 25, o menors de 30 anys si té una discapacitat igual o superior al 33%.

– Jornada de treball del 75% o més d’un temps complet comparable, bonificació de 6 mesos de 225 euros mensuals.

– Jornada de treball entre el 50 o el 74% d’un temps complet comparable, bonificació de 6 mesos de 150 euros mensuals.

.

Incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa

.

Les empreses i autònoms, que contractin indefinidament o per durada determinada, a temps parcial amb vinculació formativa amb joves desocupats menors de trenta anys a beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. El contracte podrà ser de fins al 74% d’una jornada completa.

– Reducció fins a un màxim de 12 mesos de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes del 100% si l’empresa té menys de 250 treballadors.

– Reducció fins a un màxim de 12 mesos de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes del 75% si l’empresa té més de 250 treballadors.

.
Incentius als contractes en pràctiques.

.

Els contractes en pràctiques amb joves menors de trenta anys, encara que hagin transcorregut cinc o més anys des de l’acabament dels corresponents estudis, de realitzar amb beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil fins al 30 de juny de 2016.

– Reducció del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al treballador contractat durant tota la vigència del contracte.

.

Bonificació en la cotització a la Seguretat Social per les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris i de formació professional.

.

Les pràctiques curriculars externes realitzades pels estudiants universitaris i de formació professional, que tenen el caràcter exclusivament d’assimilats a treballadors per compte d’altri a efectes de la seva integració en el Règim General de la Seguretat Social tindran una bonificació del 100% en la cotització a la seguretat Social a partir del dia 1 d’agost de 2014.

.

Assessoria Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.