Moratòria i ajornament de la quota d’autònoms per covid-19

  • 13/05/2020
  • gestiobcn.com
  • 0

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març  estableix la possibilitat que els treballadors autònoms puguin sol·licitar davant la Seguretat Social ajornaments i moratòries en el pagament de les quotes.    

.

Moratòria de la quota de sis mesos, sense interessos de les cotitzacions de maig, juny i juliol de 2020 que s’han d’ingressar en els mesos de novembre, desembre de 2020 i gener de 2021.    

Ajornament en el pagament de les quotes de les cotitzacions d’abril, maig i juny, sent d’aplicació un interès de 0,5%.    

.

Els terminis per a les sol·licituds tant de les moratòries com dels ajornaments seran de l’1 al 10 del mes d’abonament de la quota corresponent.

.

Autònoms que poden sol·licitar moratòria en el pagament

.

Poden sol·licitar moratòria en el pagament de les quotes de maig, juny i juliol aquells autònoms l’activitat dels quals no va ser suspesa pel Reial decret 463/2002 pel qual es va decretar l’estat d’alarma i que a més el seu CNAE estigui inclòs en el següent llistat.

119 (Altres conreus no perennes)

129 (Altres conreus perennes)

1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques )

2512 (Fabricació de tancaments metàl·lics )

4322 (Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat )

4332 (Instal·lació de fusteria )

4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac )

4719 (Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats )

4724 (Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats )

7311 (Agències de publicitat )

8623 (activitats odontològiques )

9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa )

.

Autònoms que poden sol·licitar l’ajornament de quotes

 

Poden sol·licitar ajornament aquells als quals se’ls ha concedit un ajut extraordinari per activitat suspesa o per reducció d’ingressos en els mesos de març i abril. Quedant les quotes de cada mes segons el següent detall:

  • La quota corresponent a març (del 14 a 31 de març) els serà retornada d’ofici, en el cas dels autònoms que l’hagin pagat.
  • Quota d’abril. No ha de ser cobrada, en cas de cobrament perquè la concessió va ser posterior a l’10 d’abril, li serà retornada d’ofici.
  • Quota de maig. De l’1 al 10 de maig poden sol·licitar l’ajornament a un interès reduït del 0,5%.
  • – Quota de juny. De l’1 al 10 de juny poden sol·licitar un ajornament a un interès reduït del ‘0,5%.

 .

Les sol·licituds s’han de fer mitjançant la seu electrònica de la Seguretat Social.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.