L´actual permís per paternitat

  • 16/03/2021
  • gestiobcn.com
  • 0

 

 

L´any 2019 i mitjançant l’aprovació del Reial decret llei 6/2019, amb mesures per garantir la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació, per eliminar la bretxa salarial i garantir el dret a la conciliació familiar, recordem, es van ampliar els permisos per naixement i cura del menor que progressivament havia d’equiparar a tots dos progenitors.    

 

 

Així, l’ampliació del permís de paternitat a setze setmanes ja és una realitat.

Durant l´any 2020, en el cas de naixement, l’altre progenitor gaudia d´un període de suspensió total de vuit setmanes, de les quals les dues primeres, es gaudien de forma ininterrompuda immediatament després del part. La mare biològica podia cedir a l’altre progenitor un període de fins a quatre setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.    

Des del passat 1 de gener de 2021, cada progenitor gaudeix del mateix període de suspensió del contracte de treball, incloent sis setmanes de permís obligatori, per a cada un d’ells. A aquestes sis setmanes, cal afegir altres deu que es poden distribuir durant els dotze mesos des del moment del naixement o l’adopció.     

Aquest permís, retribuït al 100%, és intransferible, això vol dir que si un dels progenitors no el gaudeix, no ho pot cedir a l´altre.   

 

Requisits per a gaudir del permís de paternitat

Tots els treballadors per compte d’altri, funcionaris o autònoms tenen dret al permís de paternitat. Aquests són els requisits que s’han de complir:     

  • Estar donats d’alta a la Seguretat Social.    
  • Haver cotitzat un mínim de 180 dies durant els 7 anys anteriors al començament del permís, si no almenys 360 dies al llarg de tota la vida laboral.      

 

Prestació per a exercici corresponsable de la cura del lactant 

Es manté la prestació per a l´exercici corresponsable de la cura del lactant. A efectes de la prestació econòmica, es considera situació protegida la reducció de la jornada de treball en mitja hora que, duguin a terme amb la mateixa durada i règim els dos progenitors, adoptants, guardadors amb fins d’adopció o acollidors de caràcter permanent, quan tots dos treballin, per a la cura del lactant des que compleixi nou mesos fins als dotze mesos d’edat. Aquesta prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes, i en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball i s’extingirà quan ell o la menor tingui dotze mesos de edat.       

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.