El reglament intern d´una associació

 

..El reglament de règim intern, és un document propi que les entitats utilitzen per a desenvolupar matèries ja recollides als estatuts i on es recullen especificitats.

Un reglament intern ha de ser útil i s’ha de redactar a mida de les necessitats de l’entitat, buscant la simplicitat i cobrint les àrees que interessen, basant-se en els mateixos estatuts d’associació i donant més detalls sobre l’establert en ells.

Per aquest motiu s’entén que el reglament de règim intern és una norma complementària dels estatuts, que amplia i complementa en matèries no especificades en els mateixos o que no tenen un desenvolupament prou ampli. En cap cas el seu contingut podrà esser contrari al contingut estatutari.

L’existència d’aquest reglament no és obligatòria, però sí convenient, especialment en aquells casos en què la redacció estatutària està regida per un criteri minimalista.

Si per contra, el que indica el reglament o no consta o contradiu els estatuts, llavors s’hauria d’efectuar una modificació dels mateixos.

Hem de tenir clar doncs, que els estatuts i el reglament de règim intern es complementen i és el reglament el que s’adapta a allò que ja està prèviament regulat tant pels estatuts com per la llei vigent.

.

Procés a seguir per l’elaboració del reglament de règim intern

.

  1. És la Junta Directiva qui executa la seva elaboració, o un grup de persones designat per la mateixa.
  2. Posteriorment es presenta a totes les persones que formen part de la Junta Directiva a fi de poder revisar el text i fer les modificacions i incorporacions que es considerin adients.
  3. S’acostuma a compartir impressions amb persones implicades a l’entitat (socis actius per exemple) amb l’objectiu de recollir també les seves propostes.
  4. Finalment es defineix el contingut final i es redacta el text que recull tot el treballat fins el moment.
  5. A continuació s’ha de convocar assemblea general per la seva aprovació. Una vegada aprovat, el reglament ha d’estar a disposició de totes les persones de l’entitat per a la seva consulta.
  6. El reglament és un document intern de l’entitat, i no s’ha d’inscriure en cap registre.
  7. Una vegada aprovat, totes les persones de l’entitat han de conèixer o tenir la possibilitat de consultar aquest reglament. Si es vol modificar, es pot fer sempre que es consideri convenient. Només caldrà l’aprovació de l’assemblea general de socis i sòcies.

.

Un dels avantatges de disposar d’un reglament de règim intern és que pot estalviar conflictes Tenint perfectament desenvolupat el funcionament de l’entitat respecte a diferents aspectes, quan succeeix la situació concreta només hi ha que acudir al que ja està regulat, estalviant-nos les discussions internes fruït de l’existència de diferents punts de vista i que són molt difícils de valorar i debatre en moments de crisi.

.

Assessoria Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.