• 08/03/2017
  • gestiobcn.com
  • 0

.

Aquells treballadors autònoms que en 2016 s’hagin trobat en situació de pluriactivitat, és a dir, que a més d’haver cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) també hagi n mantingut una relació laboral per compte d’altri, poden sol·licitar la devolució d’una part de quotes pagades durant l’exercici.

 

La Llei 48/2015, de 29 de octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016, recull en el seu art. 115 aquest dret.

.

Els treballadors que cotitzen en els dos règims efectuen una doble cotització per contingències comunes. A RETA es cotitza de manera obligatòria per contingències comuns i també es cotitza per aquest concepte en el Règim General, tant en l’aportació empresarial com en l’aportació obrera.

.

Per poder sol·licitar la devolució, la suma de les quotes ingressades per contingències comunes en règim general -tant a càrrec de l’empresa com a càrrec del treballador- més les quotes ingressades en règim especial, ha de ser superior a 12.368,23 euros. Si aquest requisit es compleix, sobre l’excés que resulti de l’esmentada quantia, es retornarà al treballador el 50% de les quotes ingressades. Amb el límit del 50% de les quotes ingressades en Règim Especial en concepte de contingències comunes.

.

La sol·licitud s’ha de fer durant els quatre primers mesos de 2017 davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i mitjançant el model TC 13/1 “Sol·licitud d’ingressos indeguts”. VER

Les quotes d’exercicis anteriors no poden reclamar un cop acabat el termini corresponent.

 

EXEMPLE PRÀCTIC DE CÀLCUL

Persona assalariada per compte d’altri amb base de cotització de 2.900 euros / mes.

Quota empresarial per contingències comunes 2.900 x 23,60% = 684,40 euros

Quota obrera per contingències comunes 2.900 x 4,70% = 136,30 euros

Aquesta mateixa persona cotitza en Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Quota per contingències comunes (sense IT) ET 893,10 x 26,50% = 236,67

Així, si sumem totes les quantitats mensuals i les multipliquem per dotze mesos, el resultat total és de 12.688,44 euros.

Com excedeix dels 12.368,23 euros es pot fer la sol·licitud de la devolució.

Sobre l’excés 12.688,44- 12.368,23 = 320,21, demanarem la devolució de 50%, és a dir 160,10 euros.

Com aquest import no supera el 50% de les quotes ingressades en  RETA, el treballador tindrà dret en aquest cas a la devolució dels 210,10 euros.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.