Com funciona el TAX FREE per als comerços espanyols?

 

 

.

El TAX FREE consisteix en el dret al reemborsament de l’IVA suportat en les compres que realitzen els turistes estrangers a Espanya.

L’import de la compra ha de ser superior a 90,15 euros i la residència habitual del viatger s’ha d’acreditar mitjançant passaport o qualsevol altre document d’identitat admès.

.

Quan al venedor del comerç se li demani el TAX FREE, aquest ha d’expedir una factura en la qual es detallaran els béns adquirits i l’IVA separadament. Els articles o béns que adquireix el viatger s’han d’adquirir per a ús personal, familiar o per a regal, quedant excloses les compres de béns que siguin objecte d’activitat comercial posterior.

Així mateix, el viatger ha de sortir d’Espanya en el termini màxim de tres mesos des de la data de compra, portant el bé adquirit amb ell.

Quan realitzi la sortida del país, el viatger acreditarà la sortida dels béns mitjançant una diligència duanera que es segellarà en la mateixa factura expedida pel comerç.

.

Per poder reemborsar l’IVA, hi ha dues possibilitats:

1. És el propi viatger qui envia la factura original diligenciada per la duana a l’establiment on es va efectuar la compra, i aquest li retornarà la quota repercutida mitjançant xec bancari o transferència.

2. Una altra possibilitat potser més pràctica per als comerços situats en zones especialment turístiques, és tramitar el reemborsament de l’IVA a través d’agències col·laboradores autoritzades. El procediment és el següent:

-El comerç omple el xec TAX FREE amb les dades del comprador

-Quan el viatger surt d’Espanya, sol·licitarà a la duana de sortida que li segellin el xec TAX FREE

-Amb el xec TAX FREE segellat, pot cobrar en efectiu en el mateix moment de la sortida o sol·licitar un reemborsament en la VISA dipositant els documents en una bústia habilitat al mateix aeroport.

.

Quan els documents ja els te l’agència col·laboradora, aquesta efectua un càrrec bancari al comerç per l’import total de l’IVA i un cop cobrat, l’agència remet la documentació necessària perquè el comerç pugui efectuar la deducció de l’IVA retornat al turista al model d’IVA 303.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN


This site is registered on wpml.org as a development site.