Category Archives: Laboral

Treballador Autònom Econòmicament Depenent

El Treballador Autònom Econòmicament Depenent (conegut com a TRADE) va néixer per allunyar-se de la idea del fals autònom, pràctica considerada il·legal. Les novetats fonamentals que incorpora aquesta figura queda regulada a la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de  l'Estatut del Treballador Autònom. . Qui són condiderats Treballadors Autònoms Econòmicament Depenents? Aquells que realitzen una activitat econòmica…
Llegir més

Pensió jubilació 2013. Últims canvis.

El passat 31 de desembre al BOE es va publicar el Reial decret 1716/2012, de 28 de desembre, aquest Reial decret, que va entrar en vigor el passat 01-01-2013, desenvolupa determinats aspectes que contempla la Llei 27/2011 sobre actualització , adequació i modernització del sistema de pensions de la Seguretat Social.   Respecte al que…
Llegir més

Contractes per a personal investigador

. . Recollits en la Llei 14/2011 de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. L'objecte de la Llei és establir un marc per al foment de la investigació científica i tècnica i en ella es van establir tres noves modalitats contractuals per a personal investigador de caràcter laboral que prestin…
Llegir més

Emprenedor, coneixes la Societat Limitada Laboral?

  La Societat Limitada Laboral és una de les poques vies de finançament de les quals es poden beneficiar els nous emprenedors. Consisteix a sol · licitar al Servei d'Ocupació l'abonament del valor actual de la prestació per desocupació pendent de percebre amb la finalitat de constituir una Societat Limitada Laboral. . Aquesta forma jurídica…
Llegir més