Category Archives: Laboral

Contractes per a personal investigador

. . Recollits en la Llei 14/2011 de 1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. L'objecte de la Llei és establir un marc per al foment de la investigació científica i tècnica i en ella es van establir tres noves modalitats contractuals per a personal investigador de caràcter laboral que prestin…
Llegir més

Emprenedor, coneixes la Societat Limitada Laboral?

  La Societat Limitada Laboral és una de les poques vies de finançament de les quals es poden beneficiar els nous emprenedors. Consisteix a sol · licitar al Servei d'Ocupació l'abonament del valor actual de la prestació per desocupació pendent de percebre amb la finalitat de constituir una Societat Limitada Laboral. . Aquesta forma jurídica…
Llegir més