Category Archives: Laboral

Nova reforma en l´accés a la jubilació.

Destaquem els aspectes més rellevants de la nova reforma en l'accés a la jubilació anticipada i la jubilació parcial recollits en el Reial Decret Llei 5/2013. . . . . Compatibilitzar la feina i la pensió La Llei preveu que els treballadors que hagin accedit a la pensió per jubilació, en la modalitat contributiva, en…
Llegir més

Procediment per a la suspensió de determinats contractes de treball

. . Una de les causes que estableix la legislació actual per suspendre un contracte de treball a iniciativa de l'empresari són les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. La Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, defineix les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de…
Llegir més

Mesures per fomentar l´emprenedoria

 . El passat dissabte 23 de febrer de 2013, va ser publicat el Reial Decret Llei 4/2013, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.  El RDL que ens ocupa estableix un nou pla de pagament per les Administracions Públiques, regula inversions al Mercat Alternatiu Borsari, estableix la…
Llegir més

Nous incentius a la contractació per a autònoms i empreses

  El passat dissabte 23 de febrer de 2013, va ser publicat el Reial Decret Llei 4/2013, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació. El RDL que ens ocupa estableix un nou pla de pagament per les Administracions Públiques, regula inversions al Mercat Alternatiu Borsari, estableix la…
Llegir més