Category Archives: Laboral

Procediment per a la suspensió de determinats contractes de treball

. . Una de les causes que estableix la legislació actual per suspendre un contracte de treball a iniciativa de l'empresari són les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. La Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, defineix les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de…
Llegir més

Mesures per fomentar l´emprenedoria

 . El passat dissabte 23 de febrer de 2013, va ser publicat el Reial Decret Llei 4/2013, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.  El RDL que ens ocupa estableix un nou pla de pagament per les Administracions Públiques, regula inversions al Mercat Alternatiu Borsari, estableix la…
Llegir més

Nous incentius a la contractació per a autònoms i empreses

  El passat dissabte 23 de febrer de 2013, va ser publicat el Reial Decret Llei 4/2013, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació. El RDL que ens ocupa estableix un nou pla de pagament per les Administracions Públiques, regula inversions al Mercat Alternatiu Borsari, estableix la…
Llegir més

Devolució quotes Autònoms

. . Els treballadors autònoms que l´any 2012 s'hagin trobat en situació de pluriactivitat, és a dir, que a més d'haver cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) també hagi mantingut una relació laboral per compte d'altri, poden sol · licitar la devolució d'una part de quotes pagades durant l'exercici. .. . Els…
Llegir més