Category Archives: Fundacions

Fundacions i Associacions. Els sectors no lucratius a Catalunya.

.   Les Fundacions i Associacions pertanyen a un sector no lucratiu amb una casuística a voltes difícil d’abordar per la seva complexitat. . Aquestes entitats presten serveis als ciutadans, amb una procedència de fons de donants desinteressats i també del sector públic, encara que cada cop menys... La figura del voluntari te una especial…
Llegir més