Category Archives: Fiscal

Declaració informativa I. Model 347

  La declaració del model 347 és de caràcter obligatori i com una de les novetats fiscals per aquest any, s'ha de presentar abans que finalitzi el present mes de febrer.     D'acord amb el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre Llei General Tributària, han de presentar aquesta declaració totes aquelles…
Llegir més

Novetats per a la declaració de la renda 2013

  Ja hem destacat anteriorment alguns dels canvis fiscals que s'han aprovat per l´any 2013. Ens agradaria centrar-nos en alguns dels que afecten exclusivament a la declaració de la renda de les persones físiques, declaració que realitzarem l´any 2014. . Algunes de les més destacades són: . Tributació dels Premis de Loteria de l'Estat: A…
Llegir més

Llei 16/2012 del 27 de desembre 2012

  LLEI 16/2012 del 27 de desembre 2012, MESURES TRIBUTÀRIES DIRIGIDES A LA CONSOLIDACIÓ DE LES FINANCES PÚBLIQUES I AL IMPULS DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA.     A continuació us presentem un breu resum de les afectacions d'aquesta llei:   Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: Es suprimeix la deducció per inversió en habitatge habitual…
Llegir més

Facturació Electrònica

  Factura Electrònica és tota factura que compleix amb els requisits del nou Reglament i que s’ha emès i rebut en format electrònic, amb independència del sistema usat. Se li atorga el mateix tracte a la factura en paper i a la factura electrònica. Aquesta igualtat de tracte entre la factura de paper i l'electrònica…
Llegir més