impost patrimoni

. El Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre adopta noves mesures que afecten l’Impost de la Renda de les Persones Físiques; a l’Impost sobre el Valor Afegit; Impost... . El Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre adopta noves mesures que afecten l’Impost de la Renda de les Persones Físiques; a l’Impost sobre el Valor Afegit; Impost...

. El Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre adopta noves mesures que afecten l’Impost de la Renda de les Persones Físiques; a l’Impost sobre el Valor Afegit; Impost…

L’impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i de naturalesa personal que grava el patrimoni de les persones físiques. Constitueix el patrimoni net de la persona física... L’impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i de naturalesa personal que grava el patrimoni de les persones físiques. Constitueix el patrimoni net de la persona física...

L’impost sobre el patrimoni és un tribut de caràcter directe i de naturalesa personal que grava el patrimoni de les persones físiques. Constitueix el patrimoni net de la persona física…

This site is registered on wpml.org as a development site.