Les actes de titularitat real són documents notarials en els quals el compareixent identifica als titulars reals de les persones jurídiques, que en definitiva són generalment les persones físiques...