Nous ajuts per a treballadors autònoms

El recent aprovat Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció de el treball autònom, conté ajuts consistents en l’exoneració en cotització per a aquells treballadors que hagin recuperat la seva activitat i una nova prestació que podran sol·licitar aquells que no l’hagin recuperat.

.

.

Els incentius que detallem es podran aplicar com a màxim fins al 30 de setembre i els treballadors autònoms que vinguessin percebent fins a 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat podran triar entre:

.

Exoneració de cotització

Dret a una exempció en les cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional en els següents percentatges:

       a) 100% de les cotitzacions corresponents pel mes de juliol.

       b) 50% de les cotitzacions corresponents pel mes de agost.

       c) 25% de les cotitzacions corresponents pel mes de setembre.

No serà necessari efectuar cap sol·licitud i l’exempció és incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat.

L’exempció es mantindrà durant els períodes en què es percebi la prestació per incapacitat temporal.

.

Prestació per cessament d’activitat i treball per compte propi.

Com a mesura destinada a garantir uns ingressos que ajudin al treballador autònom a mantenir l’activitat, la norma preveu la possibilitat de compatibilitzar la prestació per cessament d’activitat.

Per poder accedir , com s´ha comentat abans, s’ha de venir percebent fins al dia 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat regulada en el RD-llei 8/2020 de 17 de març en el seu article 17 i acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre del l’any 2020 de al menys el 75 per cent en relació amb el mateix període del l’any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre del 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros, no podent excedir els 1.939 , 58 euros mensuals.

En el supòsit de sol·licitar la prestació per als mesos de juliol a setembre, el reconeixement de la mateixa serà realitzat per les Mútues col·laboradores amb efectes 1 de juliol de 2020 si se sol·licita abans de l’15 de juliol, o amb efecte des del dia següent a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l’31 de gener de 2021. en aquest supòsit les Mútues demanaran el Ministeri d’Hisenda les dades tributàries de 2019 i 2020 i en cas de no poder accedir a aquesta informació es podrà requerir el treballador autònom còpia dels models 130 i 303 dels trimestres segon i tercer de 2019 i 2020 .

En cas de decantar-se per l’opció de l’exoneració de quotes i llevat que la Tresoreria General de la Seguretat Social articuli alguna mena de comunicació expressa, els treballadors autònoms no hauran de realitzar cap comunicació.

.

       Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Tags:
This site is registered on wpml.org as a development site.