Mesures de l´esperada Llei per als Autònoms

  • 27/07/2017
  • gestiobcn.com
  • 0

.

 

Estem a l’espera de l’aprovació de la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, la qual recollirà mesures que pretenen abordar alguns problemes generals del col·lectiu de treballadors autònoms, com la deduïbilitat de les despeses i altres referides a col·lectius específics com els nous autònoms o mares i pares que desenvolupen la seva activitat dins aquest règim especial.

 

Entre les mesures més destacades es troben les següents:

.

Tarifes i bonificacions

Molt probablement s’ampliarà el període inicial de 6 a 12 mesos en el que s´aplica  la tarifa plana de 50 euros.

És possible que, si l’alta no es produeix al començament de mes, el benefici es prorrategi en funció del nombre de dies en què s’està d’alta en aquest primer mes.

Els menors de 30 anys i les dones de menys de 35 gaudirien de beneficis addicionals. En concret, tindrien un any addicional de bonificació de la seva quota a la Seguretat Social.

A més, els anomenats autònoms societaris tenen dret a aquest benefici. Igualment, podrien accedir-hi altres col·lectius, com els treballadors del mar.

 

Baixes per maternitat, paternitat i altres supòsits relacionats

Diverses de les mesures incloses suposarien un augment de la protecció social dels autònoms, estenent les bonificacions del cent per cent de la base de cotització per als autònoms durant les baixes de maternitat, paternitat, adopció, acolliment i risc durant l’embaràs o lactància, sense necessitat de ser substituït per un altre treballador.

Aquesta bonificació seria compatible amb les bonificacions aplicables als contractes amb persones desocupades que substitueixin treballadors autònoms durant aquests períodes de descans.

Per a les dones que es reincorporen després de la baixa per maternitat, adopció, guarda, acolliment o tutela, la tarifa de cotització seria de 50 euros al mes durant el primer any o una bonificació del 80 per cent sobre la quota per contingències comunes en els supòsits que tinguin altres bases de cotització. L’edat del menor la cura dóna dret a bonificacions augmenta dels 7 anys als 12.

 

Sistema de remissió electrònica de dades

Es podria estendre als autònoms el sistema de remissió electrònica de dades. No obstant això, per a això caldria esperar a un posterior decret que ho regulés.

.

Altes i baixes en el règim especial

Una de les motivacions de la reforma era canviar els efectes de les afiliacions i altes inicials, que es produiran des del dia en què es produeixin i no des del primer dia del mes.

Pel que fa a les baixes, sembla que seguirien tenint efectes l’últim dia del mes. D’aquesta manera, no és possible donar-se d’alta dues vegades en el mateix mes.

Es pretén flexibilitzar les altes i les baixes, amb possibilitat de fins a tres altes i baixes del règim l’any.

 

Excés de cotització en cas de pluriactivitat

Una altra mesura que podria ser aprovada, beneficiaria els autònoms en pluriactivitat. Els excessos de cotització els serien retornats d’ofici en el primer quadrimestre de l’any. Actualment, han de presentar una sol·licitud. A més, s’estendria la mesura als treballadors del mar.

 

Deduccions en despeses de manutenció i subministraments

La llei podrà establir deduccions per a les despeses de subministraments d’aigua, llum, electricitat i telefonia quan el treballador autònom desenvolupa la seva activitat a casa.

També són possibles deduccions per a la manutenció quan els pagaments es realitzin de forma electrònica en establiments d’hostaleria i restauració.

.

Cotitzacions per a autònoms societaris

Una altra proposta pretén modificar les cotitzacions a la Seguretat Social dels autònoms societaris que es regirien per les mateixes regles que la resta dels autònoms.

 

Altres mesures

La base mínima de cotització per als autònoms que comptin amb deu o més treballadors contractats serà fixada cada any en la Llei de Pressupost Generals de l’Estat, quedant desvinculada de la base de cotització dels treballadors en règim general.

Es pretén reforçar la figura del familiar col·laborador, s’amplien les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social per la contractació de familiars per part dels treballadors autònoms i es redueix el grau de discapacitat dels fills d’un treballador autònom major de 30 anys per l’accés d’ajuts, amb incentius perquè puguin ser contractats com a treballadors per compte aliè.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.