Exclusions de la base de cotització de la Seguretat Social

.

.

.

Les quantitats exemptes de cotització a la Seguretat Social, són una llista tancada. Alguns conceptes estan exclosos totalment i altres fins a un límit determinat que ve determinat per la norma.

En aquest primer blog, intentarem explicar amb claredat, els conceptes que es refereixen a despeses de manutenció i estada i les despeses de locomoció

 

 

 

Despeses de manutenció i estada (dietes)

.

Són les quantitats destines a compensar les despeses que pateix el treballador pel desplaçament que hagi de realitzar a localitat diferent d’on es trobi ubicat el seu lloc habitual de treball i residència. Comprèn tant les despeses de menjar com les despeses d’allotjament en un establiment d’hostaleria. Cal destacar aquí que els apartament, si el temps d’estada és prolongat, pot considerar-se com lliurament d’habitatge.

Les quantitats exemptes són les que marca la normativa fiscal. RD 439/2007 Art. 9.

Així, quedaran exempts de cotització les despeses d’estada, sense límit, pel preu real pagat que consti a la factura, la qual també suposa prova de pernocta a l’efecte de dieta de manutenció.

Per als conductors de vehicles de transport queden exclosos, sense justificar fins a 15 euros / dia dins d’Espanya o 25 euros / dia a l’estranger.

Pel que fa a les despeses de manutenció, les quantitats exemptes de cotització queden també recollides en el RD 439/2007 Art.9.

.

-Sense pernocta 26,62 € (Espanya) / 48,08 (estranger)

-Amb pernocta 53,34 € (Espanya) / 91,35 € (estranger)

-Per al personal de vol: 36,06 € (Espanya) / 66,11 (estranger)

.

Quan es tracti de desplaçament i permanència per un període continuat superior a 9 mesos, les dietes no s’exceptuaran de cotització.

 

Despeses de locomoció

.

Són aquelles quantitats destinades a compensar les despeses del treballador pels seus desplaçaments a lloc diferent del seu centre habitual de treball, tant si l’empresa els paga directament com si es rescabala al treballador d’ells en els termes que preveu l’Art 9 del RD439 / 2007 .

Així, quedaran exempts de cotització les despeses de locomoció:

.

-Utilitzant transport públic, les despeses que es justifiquin.

-Utilitzant mitjans propis, fins 0,19 € / km més els peatges i aparcaments justificats.

-Les despeses de locomoció abonats per trasllat del lloc de treball a un municipi diferent amb canvi de residència i també els viatges i despeses de trasllat de la família.

.

No es podran excloure les despeses de locomoció quan es posi a disposició del treballador un vehicle d’empresa.

L’exclusió de la cotització queda acreditada quan l’empresa pugui demostrar la realitat del desplaçament, el dia que es va realitzar, el lloc i el motiu.

Comporten els límits descrits les quantitats abonades als treballadors amb centre de treball mòbil o itinerant, sempre que hi hagi desplaçament fora del lloc de residència del treballador.

La resta de conceptes exclosos de cotització, i que tractarem properament, fan referència a les indemnitzacions; prestacions de Seguretat Social i millores d’Incapacitat Temporal; assignacions destinades a satisfer despeses d’estudis i les hores extres que s’exclouen de la cotització en contingències comuns, però que queden incloses a la base d’accidents de treball i malalties professionals.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.