Tractem els efectes de la suspensió o reducció de jornada via ERTO en els treballadors que es troben en situacions com incapacitat temporal, maternitat o paternitat i també els efectes d´una situació d’incapacitat temporal, maternitat o paternitat sobre els que es troben en suspensió o reducció de jornada per ERTO.

 

 INCAPACITAT TEMPORAL

Per a qui es troba en IT, l’inici d’una suspensió o reducció de jornada derivada d’un ERTO produeix efectes diferents depenent de si la IT és per contingències comunes o per contingències professionals :

      Si és per contingències comunes, el treballador continuarà percebent la prestació d’IT, solament que en quantia igual a la prestació per desocupació fins que s’extingeixi la IT, passant llavors a la situació legal d’atur. El descompte de el temps que hagi estat en IT a partir de la data de suspensió del contracte de treball a efectes de consum del període de percepció de la prestació d’atur no és compatible amb la regla especial prevista per l’actual crisi sanitària, regla segons la qual no es computa el temps en què es percebi la prestació per atur de nivell contributiu que porti la seva causa immediata de les circumstàncies extraordinàries de l’Covid-19, a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

      Si és per contingències professionals , el treballador continuarà percebent la prestació per incapacitat temporal, en quantia igual a la que tingués reconeguda, fins que s’extingeixi aquesta situació, passant llavors a la situació legal d’atur. 

En el supòsit d’iniciar la suspensió o reducció de jornada derivada d’un ERTO , el treballador pot accedir a la situació d’IT. La prestació per aquesta última contingència serà reconeguda per l’entitat gestora corresponent i abonada per delegació, en la quantia que correspongui, pel Servei Públic d’Ocupació Estatal. En aquest supòsit, les cotitzacions a la Seguretat Social s’efectuaran, en la proporció corresponent, pels que les abonessin durant la situació d’atur .

Amb la finalitat d’alleugerir la càrrega burocràtica, el SEPE va donar la instruccions de no incloure els treballadors en IT, maternitat, paternitat en la sol·licitud col·lectiva de prestacions d’atur de les persones afectades per la suspensió o reducció de jornada. 

 

 

MATERNITAT / PATERNITAT

Si el contracte es troba suspès per naixement o per la resta de les causes previstes a l’article 45.1 d) de l’Estatut dels Treballadors, estant, percebent la prestació econòmica equivalent al 100 per cent de la base reguladora, el ERTO no altera la situació , de manera que el treballador seguirà en suspensió per naixement i cura de menor i se seguirà en la percepció de la prestació esmentada fins al seu esgotament.

En la situació inversa, en què trobant-se ja en suspensió per ERTO sobrevé el fet causant de la suspensió per naixement i cura de menor, podrà accedir-se a aquesta suspensió i a la corresponent prestació econòmica. Per a l’accés a aquesta prestació, la situació legal de desocupació total amb prestació contributiva es considera assimilada a l’alta. L’article 284.2 LGSS preveu que quan el treballador estigui percebent la prestació per desocupació total i passi a la situació de maternitat o de paternitat, percebrà la prestació per aquestes últimes contingències en la quantia que correspongui.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.