brexit

En data 31 de gener de 2020 el Regne Unit va sortir de la Unió Europea amb efectes des de l’1 de febrer de 2020 , al concloure el termini de pròrroga sobre l’Acord de Retirada (BREXIT).

L’esmentat Acord de Retirada contemplava un període transitori fins al 31 de desembre de 2020, durant el qual es va seguir aplicant la legislació comunitària al Regne Unit en relació amb el mercat interior, unió duanera i les polítiques comunitàries.

El període transitori va finalitzar el passat 31 de desembre de 2020 passant a tenir una nova situació jurídica a partir d’aquesta finalització de el període transitori, 1 de gener de 2021.

Les conseqüències afecten tant a les operacions transfrontereres com a les devolucions.

En aquest blog, farem un resumen de les operacions transfrontereres i les afectacions a les empreses que tenen relacions amb el Regne Unit (UK) o transporten béns a través d’aquest país , atès que ja no es produiran EIB i AIB; ni s’aplicarà règim algun vendes a distància als béns amb destinació a UK o procedents d’ell.

 Els lliuraments i moviments de béns entre la UE i l’UK estaran subjectes a les normes de l’IVA aplicables a les importacions i exportacions .

 

 

Lliuraments de béns

En el cas de l’entrada de mercaderies en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol  (Península i Balears) procedents de UK , implica la liquidació de l’IVA en el moment de la importació per la Duana. Per a això haurà de presentar l’IVA mensualment. En el cas que el període de declaració fos trimestral, podrà canviar-se a mensual mitjançant la inscripció en el Registre de devolució mensual (REDEME). En aquest cas, l’empresa queda obligada al Subministrament Immediat d’Informació (SII).

La base imposable de l’IVA a la importació és el valor en Duana afegint els altres conceptes no compresos en el mateix com impostos, drets, altres despeses accessòries, etc. L’IVA es meritarà en el moment de la importació a la UE i el tipus impositiu serà l’aplicable als lliuraments dels mateixos béns dins de la UE.

Les mercaderies que siguin transportades des del territori d’aplicació de l’IVA espanyol (Península i Balears) a UK seran exportacions i estaran exemptes d’IVA.

  • l’exportador presentarà els béns + declaració prèvia a la sortida (declaració en duana, declaració de reexportació o declaració sumària de sortida) a la a duana competent de el lloc en el qual estigui establert o en què els béns s’embalin o carreguin per a la exportació (duana d’exportació).
  • els béns es presentaran a la duana de sortida, que podrà examinar-los i supervisarà la seva sortida física de la UE.
  • Els béns estaran exempts de l’IVA si s’expedeixen o transporten a un destí situat fora de la UE. Prova d’exportació: certificació de sortida lliurada per la duana.

En el cas que l’empresari espanyol efectuï lliuraments de béns a particulars anglesos no és aplicable el règim de vendes a distància.

Està previst que a partir de l’1 de juliol del 2021 entri en vigor un nou règim de vendes a distància.

Prestacions de serveis

S’aplicaran les regles de localització que preveuen els articles 69 i 70 de la Llei 37/1992 , tenint en compte que UK deixa de pertànyer a la Unió Europea i en particular, la regla d’ús efectiu recollida en l’ article 70.Dos de la Llei 37/1992 , de tal manera que estaran subjectes a l’IVA espanyol els serveis enumerats en el dit article quan es localitzin en UK però la seva utilització o explotació efectiva es realitzi en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol.

Per determinar on es localitza un servei prestat a un client estableix UK o rebut d’empresaris d’aquest País es troba disponible l’eina d’ajuda “Localitzador de prestacions de serveis” a la pàgina web de l’Agència Tributària molt útil:

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl / AVAQ-CALC / Localitzadors

NIF-IVA i model 349

Atès que les operacions realitzades entre Espanya i UK deixen de qualificar-se com intracomunitàries , no hauran de informar-se a través de la declaració recapitulativa model 349.

Les empreses espanyoles que realitzen operacions amb UK tampoc tindran l’obligació d’identificar-se mitjançant NIF-IVA.

En el cas de realitzar operacions duaneres (importacions o exportacions), han de disposar d’un nombre EORI.

Els EORI’s registrats per UK (EORI GB), deixaran de ser vàlids després de la fi de el període transitori.

Els operadors actualment identificats a UK i que vagin a continuar realitzant formalitats duaneres en la Unió, han d’obtenir un nombre EORI l’assignació correspon a les autoritats duaneres de l’EEMM on estiguin establerts o, si no, on vagin a realitzar la primera operació.

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Assessoria a Barcelona

Tags:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.