A causa de l’increment en l’ús de del contracte de treball per a treballadors fixos discontinus veiem a realitzar un bloc sobre ell amb la intenció d’explicar les seves característiques d’una forma pràctica, ja que la seva aplicació sol despertar alguns dubtes.

El contracte que ens ocupa té com a objecte la realització de treballs que tinguin caràcter fixos discontinus i no es repeteixin en dates certes dins del volum normal de l’activitat de l’empresa. Això són treballs que es repeteixen en el temps, de manera cíclica però variable. Com a exemple ens podria servir els treballadors relacionats amb les temporades d’esquí o els treballadors contractats en la recollida del raïm, que depenen de factors tan aleatoris com les pluges i la neu i la major o menor calidesa de l’estiu o l’hivern. Altres exemples podria donar-se en l’hostaleria en èpoques com la Setmana Santa o en el comerç amb motiu de la celebració del Carnestoltes.

Es podria definir com el contracte laboral per a aquells treballs que tenen un cicle incert, no tenen un període fix d’inici i final a l’estar subjectes a variables impredictibles, de manera que cada temporada es desenvolupa en dates no necessàriament coincidents, encara que dins d’un marge de temps (temporada d’estiu, temporada d’esquí, verema, collita de fruita).

Aquest contracte s’haurà de formalitzar necessàriament per escrit i en ell ha de figurar una indicació sobre la durada estimada de l’activitat, així com sobre la forma i ordre de crida que estableixi el conveni col·lectiu aplicable, fent constar igualment, de manera orientativa, la jornada estimada i la seva distribució horària.

La jornada de treball serà a temps complet, si bé els convenis col·lectius d’àmbit sectorial poden acordar, quan les peculiaritats de l’activitat del sector així ho justifiquin, la utilització en els contractes de fixos discontinus de la modalitat de temps parcial, així com els requisits per a la conversió de contractes temporals en contractes de fixos discontinus.

El contingut del contracte es comunicarà al Servei d’Ocupació Estatal en el termini dels 10 dies següents a la seva concertació.

La jornada de treball serà a temps complet, si bé els convenis col·lectius d’àmbit sectorial poden acordar, quan les peculiaritats de l’activitat del sector així ho justifiquin, la utilització en els contractes de fixos discontinus de la modalitat de temps parcial, així com els requisits per a la conversió de contractes temporals en contractes de fixos discontinus.

Cal destacar que els treballadors fixos-discontinus seran cridats en l’ordre i la forma que es determini en els respectius convenis col·lectius, i el treballador, en cas d’incompliment, reclamar en procediment d’acomiadament davant la jurisdicció competent, disposant de 20 dies hàbils i iniciant-se el termini per a això des del moment en què tingués coneixement de la falta de convocatòria.

És important afegir que els treballadors fixos discontinus tenen dret a les prestacions per desocupació durant els períodes de discontinuïtat, sempre que acreditin les cotitzacions suficients per a això.

ASSESSORÍA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.