Ajuts recollits en el Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències del COVID-19

Mesures econòmiques de suport a les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses.

.

.

S’ estableix un ajut extraordinàri en forma de pagament únic per import de 2.000 euros, amb l’objectiu d’afavorir el manteniment de l’activitat, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a l’COVID-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma.

.

Hi poden accedir :

.

 • Persones treballadores autònomes d’alta en RETA que exerceixin activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No es podrà accedir si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d’altri és superior a sis.

 • Persones treballadores autònomes de alta en mutualitat com a sistema alternatiu a l’RETA que exerceixin activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No es podrà accedir si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d’altri és superior a sis.
 • Persones treballadores autònomes d’alta en RETA o en mutualitat, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica . No podran accedir quan el nombre de socis sigui  major a tres ni les persones treballadores autònomes d’empreses amb personalitat  jurídica en què el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte d’altri  és superior a sis.
 • Persones sòcies de cooperatives que cotitzen en RETA o en mutualitat com a sistema alternatiu, sempre que la cooperativa estigui formada per un màxim de tres socis. No es podrà accedir si el sumatori de les persones sòcies i les persones treballadores no sòcies sigui superior a sis.

.

No poden sol·licitar-la les persones treballadores autònomes col·laboradores.

.

Requisits:

.

 • Tenir domicili fiscal a Catalunya .
 • Estar donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en una mutualitat com a sistema alternatiu.
 • La base imposable de l’última declaració de la renda no pot ser superior a 35.000 euros.
 • El rendiment net de l’activitat acumulada en el tercer trimestre no pot ser superior a 13.125 euros.

.

Altres dades d’interès:

.

 • L’atorgament es realitza pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l’esgotament de la partida pressupostària.
 • És compatible amb qualsevol altre ajut.
 • Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica a Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

.

.

Mesures de caràcter social en l’àmbit de la cultura

 

S’estableix un ajut extraordinàri en forma de pagament únic per import de 700 euros destinats a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques , arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses a causa de la crisi sanitària a Catalunya.

.

Requisits :

 • Majors de 18 anys.
 • Tenir domicili fiscal a Catalunya.
 • Haver exercit activitat per compte propi d’alta en RETA o per compte d’altri, i n el sistema especial d’Artistes per activitats relacionades amb les arts escèniques, com a mínim a 1 dia a l’any 2020.
 • Que els ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 no siguin superiors a 18.885 euros.

 

Altres dades d’interès:

 • L’atorgament es realitza pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l’esgotament de la partida pressupostària.
 • Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica a Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

 

.

Assessoria a Barcelona 

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.