Hòlding

Un hòlding és una agrupació d'empreses o societats on hi ha una empresa dominant que controla totes o la gran majoria de les accions d'una o més companyies subordinades....