Els autònoms titulars d'una activitat econòmica poden contractar treballadors per compte d'altri, - enquadrats en el Règim General-, però quan aquests treballadors són familiars pot ser que estiguin obligats...