Nous canvis per a treballadors autònoms

 • 22/09/2022
 • gestiobcn.com
 • 0

 

El Reial decret llei reforma i afegeix diferents preceptes al text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, l’entrada en vigor del qual és l’1 de gener de 2023.

 

S’introdueixen canvis en l’acció protectora dels treballadors autònoms per compte propi:

 • Regula la bonificació en la cotització per als autònoms que siguin beneficiaris de la prestació per tenir cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
 • Es regula l’accés a la prestació de cessament per activitat en cas de cessament temporal causat per força major.
 • Es crea la prestació de cessament d’activitat parcial del treballador autònom, i el règim de la prestació és diferent en el cas que l’autònom tingui o no treballadors per compte d’altri al seu servei.
 • Introdueix una nova prestació per a la sostenibilitat de l´activitat de les persones treballadores autònomes d´un sector d´activitat afectat pel Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l´Ocupació en la seva modalitat cíclica.

 

Introdueix un nou sistema de cotització:

 • La cotització dels treballadors per compte propi s’efectua per trams en funció dels rendiments nets anuals del treballador autònom.
 • En el concepte de rendiments nets s’integraran tots els rendiments anuals obtinguts pels treballadors autònoms en l’exercici de les seves activitats econòmiques, a aquests ingressos anuals es deduiran totes les despeses produïdes en l’exercici de l’activitat i necessàries per obtenir-les, addicionalment s´aplicarà una deducció del 7% (3% per als autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets i aquesta serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.
 • Dels exercicis 2023 a 2025 s’aplicarà una taula de 15 trams per a cada exercici en què es determina la base de cotització segons els rendiments nets obtinguts.
 • Els autònoms podran canviar fins a sis vegades l’any la seva quota en funció de la previsió d’ingressos nets, en finalitzar l’exercici i un cop coneguts els rendiments nets anuals, es regularitzaran les cotitzacions, retornant-se quotes per la Seguretat Social o bé ingressant les quotes si els rendiments nets han estat superiors als previstos al llarg de l´exercici.
 • Si el treballador autònom preveu que els seus rendiments seran inferiors al salari mínim interprofessional en còmput anual, es preveu la possibilitat d’escollir base de cotització dins d’una taula reduïda.
 • S’estableixen mecanismes de col·laboració entre la Inspecció de Treball i Seguretat Social i l’ Administració tributària en cas que es detectin diferències amb els rendiments computables a efectes fiscals.
 • Abans de l’1 de gener del 2026 el Govern determinarà el calendari d’aplicació del nou sistema de cotització per ingressos reals, que preveu el desplegament de l’escala de trams d’ingressos i bases de cotització del període següent, amb un màxim de sis anys.

 

També s’estableix una quota reduïda de 80 euros a l’inici d’activitat com a treballador per compte propi, per un període de 12 mesos, prorrogable per 12 mesos més si l’autònom registra ingressos inferiors a l’SMI al llarg del primer any d’activitat.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.