Límits per a la tributació en mòduls per a 2022

 • 03/02/2022
 • gestiobcn.com
 • 0

 

Com cada any des de la reforma fiscal de 2015 en què es van reduir els límits per a la tributació en estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), al inici de cada exercici a molts treballadors autònoms els sorgeix el dubte de si poden seguir tributant per aquesta modalitat, també coneguda com a “mòduls”.

 

Límits excloents per al 2022.

S’han prorrogat els límits excloents del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF  per a l’aplicació dels règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca l’exercici 2022, en els mateixos termes que es fa cada any des del 2016.

Així, es mantenen per al 2022 els límits actuals:

 • 250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, les ramaderes i les forestals, amb independència de si existeix o no l’obligació d’expedir factura.
 • 125.000 euros per a les operacions en què hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari.
 • 250.000 euros per al conjunt d´activitats agrícoles, forestals i ramaderes.
 • 250.000 euros en adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les activitats empresarials o professionals, excloses les relatives a elements de l’immobilitzat.

Si no heu superat aquests imports durant l’exercici 2021 podeu continuar tributant en mòduls el 2022. Però si per contra supera algun d’aquests límits al 2021, quedarà exclòs de mòduls per als tres anys següents (2022, 2023 i 2024).

 

Determinació per mòduls al 2022

El mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit, que no canvia res per al 2022 respecte de l’exercici 2021.

Es manté per al 2022:

 • Les activitats incloses al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i al règim especial simplificat de l’IVA, així com aquelles que només estan incloses al primer.
 • La quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions per aplicar-los, en el règim especial simplificat d’IVA i règim d’estimació objectiva IRPF aplicats l’any immediatament anterior.
 • La reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls (en estimació objectiva d’IRPF) derivada dels acords aconseguits a la Mesa del Treball Autònom.
 • La reducció dels percentatges aplicables per al càlcul de la quota meritada per operacions corrents de les activitats ramaderes de serveis de cria, guarda i engreix d’aus (0,06625) i activitat d’apicultura (0,070) al règim simplificat de l’IVA.
 • La reducció dels índexs de rendiment net aplicables a les activitats agrícoles de raïm de taula (0,32), flors i plates ornamentals (0,32) i tabac (0,26) en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF.

 

La reducció del 20% sobre el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i sobre la quota meritada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA per a les activitats econòmiques desenvolupades al terme municipal de Lorca.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.