• 15/05/2017
  • gestiobcn.com
  • 0

A partir l'1 de juliol del 2017 La Agència Tributària posa en marxa un nou sistema de gestió electrònica de l'IVA, l'anomenat SII - Sistema Immediat d'Informació.

Aquest sistema comportarà l'obligació de remetre telemàticament el detall de la facturació a un gran nombre d'empreses.

El SII es centra bàsicament en l'obligació de l'emissió i declaració electrònica del detall de les factures emeses i rebudes per part d'una empresa. D'aquesta manera els llibres registre de l'IVA es construeixen de forma automàtica a la seu electrònica de l'AEAT.

Les empreses que queden integrades en el nou sistema són:

- Empreses amb una facturació superior als 6 milions d'euros anuals. Des de l'1 de gener de 2017, les Gran Empreses queden integrades en el nou sistema de Subministrament immediat d'Informació (SII)

- Grups de l'IVA: règim que poden aplicar els empresaris o professionals que formin part d'un grup d'entitats.

- Inscrits al REDEME: registre de devolució mensual d'IVA.

També es podran acollir de forma voluntària les empreses que ho desitgin, optant en el model 036 del mes de novembre anterior a l'any en el qual vagi a fer efecte. Més endavant, si es volgués tornar al sistema tradicional es podrà cursar la baixa un cop hagi finalitzat l'exercici fiscal.

Amb aquest nou sistema serà obligatori remetre de forma immediata els registres següents:

- Factures rebudes

- Factures expedides

- Béns d'inversió

- Determinades operacions intracomunitàries

Aquesta informació s'haurà de reportar o bé mitjançant un formulari de la pàgina web o bé mitjançant un fitxer generat amb la nostra ERP, en els terminis següents:

- Per a les factures expedides: S'hauran d'enviar les dades en un termini màxim de 4 dies naturals des de la data d'expedició. Si la factura ha estat emesa pel destinatari o per un tercer, el període s'allargarà fins als 8 dies naturals. No obstant això, cal tenir en compte que en qualsevol dels casos, l'AEAT ha de disposar de la informació abans del dia 16 del mes següent al que s'hagi produït la meritació de l'IVA d'aquesta operació.

- Per a les factures rebudes: El termini també serà de 4 dies naturals i en cap cas serà possible subministrar la informació després del dia 16 del mes següent al període de liquidació. En el cas de les operacions d'importació, els 4 dies naturals han de tenir des que s'origina el registre comptable del document en el qual consta la quota liquidada per les duanes i sempre abans del dia 16 del mes següent al final del període a què es refereixi la declaració en què s'hagin inclòs.

- Per a operacions intracomunitàries: El termini serà de 4 dies naturals des del moment d'inici de l'expedició o transport, o, si s'escau, des del moment de la recepció dels béns a què es refereixen.

- Per a la informació sobre béns d'inversió: Aquestes dades es presenten anualment. La data límit per fer-ho serà el dia 30 de gener.

Com la mesura entra en vigor l'1 de juliol de 2017, els mesos previs de gener a juny del 2017, s'hauran reportar de manera excepcional entre l'1 de juliol i al 31 de desembre de 2017.

Les empreses que per obligació o per opció hagin o s'acullin a aquest nou sistema de gestió electrònica de l'IVA, queden exonerats de l'obligació de presentar la Declaració anual d'operacions amb terceres persones model 347, s'elimina l'obligació de presentar el model 340 i també s'elimina el resum anual de l'IVA model 390.

Per a més informació, adjuntem enllaç a la pàgina web de l'Agència Tributària.

 

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Assessoria a Barcelona

 

 

 

 

 

Tags:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *