La Junta General és l'òrgan social en què es forma i expressa la voluntat dels socis i on aquests exerceixen els seus drets. Mitjançant aquest òrgan els socis exerceixen...