Des del departament de comptabilitat, us oferim els instruments de control i gestió que necessiteu per optimitzar la gestió de la vostra empresa, garantint la correcta gestió comptable, l’adequació a la normativa vigent i la consegüent seguretat jurídica per a l’empresa i els seus responsables.

Entre els diferents serveis que oferim trobem:

• Informació puntual i periòdica de disposicions comptables.
• Resolució de qualsevol consulta de caràcter comptable que pugui originar-se com a conseqüència de les activitats ordinàries, financeres i extraordinàries de l’empresa.
• Confecció i elaboració de la comptabilitat de les operacions econòmic-financeres de l’empresa, aplicant la normativa del Pla General Comptable.
• Confecció dels llibres comptables obligatoris i la resta de registres auxiliars que suporten la comptabilitat de l’empresa i la posterior elaboració dels diferents estats financers.
• Confecció i presentació telemàtica davant del Registre Mercantil dels llibres oficials de comptabilitat.
• Confecció i presentació del llibre d’actes i socis en el Registre Mercantil.
• Confecció i presentació telemàtica davant del Registre Mercantil dels models oficials de Comptes Anuals.
• Assessorament en general en procediments comptable-administratius.
• Possibilitat de dur una comptabilitat analítica amb diferents nivells de centres de cost.
• Preparació i anàlisi d’informes econòmic-financers, estàndards o a mida, amb la periodicitat sol·licitada.
• Gestió de venciments, tant de clients com de proveïdors, adaptats a les vostres necessitats.
• Seguiment i acompanyament d’auditories.
• Conciliació de comptes bancaris.
• Tancament d’exercicis, amb el corresponent anàlisi dels resultats per assessorar en l’òptim funcionament de l’empresa.

This site is registered on wpml.org as a development site.