.

.L’aportació privada a entitats declarades d’utilitat pública, en activitats d’interès general mitjançant el mecenatge, inclouen les donacions i altres formes de mecenatge com els patrocinis i els convenis de col·laboració. Totes elles es contemplen dins del règim fiscal de les entitats beneficiàries del mecenatge, on els incentius fiscals es regulen en la Llei 49/2002.

 

L’impacte tributari sobre el desemborsament realitzat redueix considerablement la factura fiscal de qui efectua aquestes aportacions. Les empreses que efectuen aquests desemborsaments són les que han de tenir ben clar quines són les seves conseqüències fiscals tant si inverteixen diners en un contracte de patrocini, o bé mitjançant un donatiu o a través d’un conveni de col·laboració empresarial.

A continuació explicarem breument en què consisteix cada un d’ells:

.

Els Donatius:

Purs i simples, és la forma més senzilla d’ajudar a fomentar l’activitat d’interès general de l’entitat.

En aquest cas l’entitat beneficiària ha d’expedir un certificat on s’expressi:

  • Que és una entitat beneficiària de mecenatge segons la Llei 49/2002
  • Data i import del donatiu en efectiu
  • Document públic que acrediti la donació en béns o drets
  • Destinació que l’entitat donarà al bé o dret aportat
  • Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació

Com a obligació formal davant l’Agència Tributària l’entitat beneficiària ha de presentar la declaració informativa model 182 durant el mes de gener.

A efectes de l’empresa donant, els donatius a entitats acollides a la Llei 49/2002, no constitueixen una despesa deduïble en l’Impost sobre Societats, però si una deducció en la quota.

El Patrocini:

En aquest cas l’empresa efectua el pagament d’un ajut a l’entitat per a la realització de les seves activitats d’interès general amb el compromís per part d’aquesta de col·laborar en la publicitat del patrocinador com a contrapartida, essent doncs una despesa de publicitat en tota regla.

L’operativa es regula contractualment ja que l’entitat presta un servei publicitari que li empresa paga, esperant obtenir un elevat rendiment de la inversió publicitària.

Fiscalment es contempla la següent manera:

  • Es considera una prestació de serveis subjecta a IVA.
  • És una despesa deduïble en l’Impost sobre Societats per al patrocinador.
  • Per a l’entitat beneficiària té caràcter de renda exempta en l’Impost sobre societats.

 

El Conveni de Col·laboració Empresarial:

S’entén com el lliurament d’una ajuda econòmica a una entitat beneficiària de mecenatge per al compliment i realització de les seves activitats que efectuï en compliment dels seus fins previstos, a canvi de difondre per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador en aquestes activitats, sense que en cap cas pugui consistir en el lliurament de percentatges de participació en vendes o beneficis.

La difusió de la participació del col·laborador no constitueix una prestació de serveis i fiscalment es contemplen de la següent manera:

  • Les quantitats satisfetes seran despesa deduïble a efectes de l’Impost sobre Societats.
  • A l’efecte d’IVA estem davant d’una operació no subjecta a aquest, no podent repercutir, encara tractant-se d’una prestació de servei publicitari però que, segons la Direcció General de Tributs, no es dóna el requisit de consum gravable ni onerós per part de les entitats beneficiàries.

 

En aquest blog hem resumit conceptualment en què consisteixen tres tipus d’aportacions privades de mecenatge.

En breu publicarem amb més detall les característiques de cadascuna d’elles.

 

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.