Podeu beneficiar-vos de la comoditat de tenir integrada la gestió laboral i l’assessorament jurídic per especialistes en ambdues matèries.
Tindreu un assessor en recursos humans assignat i sempre disponible per a qualsevol consulta sigui telefònicament o via e-mail.
Podreu gaudir dels beneficis dels nostres estudis previs sobre la forma de contractació més favorable i d’acord amb les normes vigents.
 
• Informació puntual i periòdica de disposicions laborals i de Seguretat Social.
• Assessorament personal, telefònic i per correu electrònic sobre la normativa aplicable en material laboral i de Seguretat Social.
• Assessorament en matèria de contractació laboral.
• Càlcul i confecció dels rebuts de salaris mensuals i pagues extraordinàries.
• Confecció i presentació dels nous contractes de treball i pròrrogues, altes i baixes a la Tresoreria General de la Seguretat Social i liquidacions finals.
• Confecció d´annexos en cas de variacions de jornada i/o horari.
• Confecció de remeses bancàries.
• Enviament dels fulls de salari als treballadors per e-mail.
• Documentació necessària per a justificar subvencions.
• Tramitació telemàtica dels certificats d´empresa.
• Tramitació de baixes i altes mèdiques, confirmacions i accidents de treball.
• Sol·licitud de certificats d´estar al corrent de pagament amb les diferents Administracions.
• Confecció d´enquestes exigides per el Institut Nacional d´Estadística.
• Estudi mensual de retribucions salarials i costos laborals.
• Confecció de declaracions de situació familiar dels treballadors i certificats de retencions.
• Confecció i tramitació de les liquidacions d’assegurances socials.
• Elaboració de pactes individuals i clàusules especials.
• Assessorament en cada un dels aspectes rellevants en una relació laboral: Condicions de treball, mobilitat, modificacions substancials, faltes i sancions.
• Assistència tècnica davant la inspecció de treball.
• Confecció i presentació declaració trimestral d’ IRPF, model 111.
• Confecció i presentació declaració anual d’ IRPF, model 190
• Servei d’assessorament jurídic laboral continuat. 
• Totes aquelles tasques derivades de la gestió laboral i el dia a dia de l´empresa.
This site is registered on wpml.org as a development site.