Factura Electrònica és tota factura que compleix amb els requisits del nou Reglament i que s’ha emès i rebut en format electrònic, amb independència del sistema usat.

Se li atorga el mateix tracte a la factura en paper i a la factura electrònica.

Aquesta igualtat de tracte entre la factura de paper i l'electrònica amplia i facilita que el subjecte passiu pugui expedir factures per via electrònica sense necessitat que aquesta quedi subjecta a l'ocupació d'una tecnologia determinada.

El comprovant fiscal s'expedeix com un arxiu xml i admet també l'expedició d'una representació impresa d'aquest arxiu, en format pdf.

La factura electrònica garanteix que cada comprovant expedit sigui únic, infalsificable i inalterable. A través d'elements com l'original, el segell digital, la certificació i / o el timbrat, la factura electrònica permet detectar qualsevol alteració que es realitzi sobre un comprovant i impedeix falsificar els mateixos.

L'expedició de factures per via electrònica no queda subjecta a la utilització d'una tecnologia determinada.

L'intercanvi electrònic de dades (EDI) i la signatura electrònica avançada són reconeguts en la nova normativa com a garantia de l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut de les factures electròniques, encara que el seu ús deixa de ser obligatori.

Els interessats podran seguir comunicant a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, els mitjans i tecnologies que s'utilitzaran per a l'emissió i recepció de factures electròniques perquè siguin validats per aquesta amb caràcter previ a la seva utilització.

Aquest tràmit de validació prèvia no serà obligatori, ja que el nou Reglament estableix que l'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut de la factura podran garantir per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Entrada en vigor el 1 de gener 2013.

Artícles 9 i 10 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *